Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nabór wniosków do programu "Aktywny Samorząd 2021"

Nabór wniosków do programu "Aktywny Samorząd 2021"

Powiat Elbląski jest realizatorem programu „Aktywny samorząd", którego jeden z modułów skierowany jest do uczniów szkół wyższych i szkół policealnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się osoby:

  • posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub w kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie obejmuje:

  • opłatę za naukę (czesne),
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlegający rozliczeniu),
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
ul. Komeńskiego 40, pokój nr 4
82-300 Elbląg
Tel. (55) 233 62 82 wew.21

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/


Data publikacji: 17 lutego 2021

Przewiń do góry