Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Milion dla PWSZ w Elblągu

Milion dla PWSZ w Elblągu

W ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało środki finansowe w wysokości miliona złotych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

Wsparcie ministra otrzymało 10 uczelni, które w 2021 r. nie uzyskały finansowania w ramach „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości” (DID).

 

Założenia projektu powstały na bazie analizy efektów DID oraz dostrzeżenia pozytywnych skutków oddziaływania tego wsparcia na jakość pracy uczelni, przede wszystkim w okresie zmian organizacyjno-dydaktycznych wymuszonych pandemią COVID-19. Doświadczenia z tego okresu stały się impulsem do wypracowania nowych, często niezwykle innowacyjnych rozwiązań. Dotyczyły one zarówno kwestii dydaktycznych, jak i organizacyjnych. Celem „Inicjatywy wsparcia dążenia do doskonałości” jest wspieranie tych zmian. 

 

PWSZ w Elblągu od lat otrzymuje wysoką ocenę miedzy innymi za jakość kształcenia oraz wyniki monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (czyli ELA). 4-letnie wyróżnienia ministerstwa są ogromnym motywatorem do dalszego działania.


Data publikacji: 28 maja 2021

Przewiń do góry