Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wieczornice to żywe lekcje historii - uroczyste obchody rocznic ważnych wydarzeń histo­rycznych, które od początku powołania PWSZ w Elblągu organizowane są dwa razy w roku: z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Kon­stytucji 3. Maja oraz odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wieczornice przygotowywane są przez stu­dentów zrzeszonych w Studenckich Ko­łach Naukowych. Uroczystości te przybie­rają różną postać. Często jest to wykład otwarty, wspominkowe spotkanie połączone z debatą, koncert czy też wspólne słucha­nie wierszy, prozy i tekstów dokumentów z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Niecodzienną formą było zorganizowa­nie w jubileuszowym roku 10-lecia PWSZ w Elblągu wystawy poświęconej 89. roczni­cy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród eksponatów znalazły się fotografie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, książki wydane w okresie II Rzeczpospolitej, 95 jak również odznaczenia, ordery, dyplomy i do­kumenty pochodzące ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów. Wystawę wzbogaciły także: replika ubioru Józefa Piłsudskiego oraz obraz przedstawiający Marszałka.

Gośćmi Uczelni podczas wieczornic są przed­stawiciele władz miasta, instytucji pożytku publicznego, związków: Kombatantów, Żołnie­rzy Wojska Polskiego, słuchacze Uniwersyte­tów Trzeciego Wieku, studenci oraz kadra PWSZ w Elblągu, a także młodzież szkolna i wszyscy zainteresowani elblążanie.

Przewiń do góry