Konkurs "Polskie konstytucje"

KONKURS "Polskie konstytucje – od Konstytucji 3 maja 1791 r. do Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r."

W związku z obchodzoną w całym kraju 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu oraz Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu zapraszają uczniów szkół średnich do udziału w konkursie „Polskie konstytucje – od Konstytucji 3 maja 1791 r. do Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.”. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat kształtowania się ustroju państwa polskiego oraz praw i wolności obywatelskich na przestrzeni dziejów, których odzwierciedlenie znaleźć możemy w treści norm prawnych zawartych w uchwalanych kolejno konstytucjach i ich nowelizacjach.

 

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszy to etap szkolny zaplanowany na 20 października 2021 r. Drugi etap to finał konkursu, który odbędzie się 3 listopada 2021 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Uczestnicy finału otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie. Do wygrania nagroda główna – tablet. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać do dnia 30 września 2021 r. Szczegóły w regulaminie konkursu.

 

Konkurs został objęty patronatem Prezydenta Miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dr inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni.

 

Komitet Organizacyjny konkursu:

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni

dr Olga Filaszkiewicz

mgr Paweł Rodziewicz, Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu

dr Katarzyna Jachimowicz – sekretarz konkursu; e-mail: Turn on Javascript!

 

Zalecana literatura:

Leśniodorski B., Bardach J., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Borucki M., Konstytucje polskie 1791 – 1997, Wydawnictwo MADA, Warszawa 2002.

Teksty konstytucji z lat 1791 – 1997.

Podręczniki historii z zakresu szkoły średniej obejmujące okres końca XVIII wieku do końca XX wieku.

 


Data publikacji: 06 września 2021

Przewiń do góry