Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Kolejne darmowe szkolenia dla studenów

Kolejne darmowe szkolenia dla studenów

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu

Do wyboru 3 szkolenia:

- mapy cyfrowe i drony („System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych”)
- zarządzanie projektami
- zarządzanie ryzykiem

 

Szkolenia szakończone egzaminem i certyfikatem.

SZKOLENIA BEZPŁATNE!

TERMIN: 3-4.07.2018
MIEJSCE: Górowo Iławeckie
KOSZTY: szkolenie bezpłatne, wszystkie koszty (transport, nocleg i wyżywienie pokrywa organizator)

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

REKRUTACJA TELEFONICZNA pod nr telefonu 577 997 914 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 do 27 czerwca.

 

PLAN SZKOLEŃ:

Dzień I:

- 9.00 – wyjazd z Elbląga z parkingu przy ul. Wojska Polskiego 1

- 11.00-19.00 – szkolenie w Górowie (z przerwą obiadową i kolacją po zakończeniu)

 

Dzień II:

- 8.00 – śniadanie

- 9.00-15.00 – szkolenie

- 15.00 – obiad

- 15.30 – wyjazd

 

 

OPISY SZKOLEŃ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Szkolenie z Podstaw Zarządzania Projektami prezentuje podstawy najlepszych, sprawdzonych metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu, zwiększając szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomagają w kontrolowany sposób prowadzić projekt.

 

Cele szkolenia:

- Przekazanie uczestnikom szkolenia, w sposób przystępny i uporządkowany, wiedzy z podstaw zarządzania projektami;

- Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc;

- Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

 

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Szkolenie Zarządzanie ryzykiem to autorski program pozwalający zrozumieć ograniczenia, którym ulegamy podczas procesu zarządzania ryzykiem, ale przede wszystkim dający narzędzia niezbędne do redukowania zagrożeń.

 

Cele szkolenia:

- Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności oraz niepełnej informacji.

- Przegląd podstawowych pojęć i modeli zarządzania ryzykiem.

- Rozwinięcie umiejętności zarządzania ryzykiem w organizacji.

- Przyspieszenie procesu efektywnego podejmowania decyzji z uwzględnieniem  zarządzania ryzykiem.

- Rozwinięcie umiejętności ustalania strategii oraz modyfikacji modeli biznesowych z wykorzystaniem procesów zarządzania ryzykiem.

- Wypracowanie praktycznych metod identyfikacji i analizy ryzyka w organizacji (do indywidualnego wykorzystania w swoim środowisku biznesowym).

 

 

„System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych”

Celem szkolenia jest przybliżenie i zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z informacją przestrzenną. Prezentowana wiedza zostanie poparta rzeczywistymi i ogólnodostępnymi przykładami serwisów internetowych prezentujących konkretne dane przestrzenne. W ramach prezentowanych przykładów wskazane zostanie rozwiązanie Open Street Map. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe zasady tworzenia tego typu informacji w ogólnodostępnych i darmowych systemach informatycznych. Ten etap szkolenia obejmował będzie cały proces tworzenia interaktywnych map cyfrowych, od przygotowania danych po ich publikację z wykorzystaniem Internetu. Jednym z ciekawszych elementów szkolenia są ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych przestrzennych, w ramach których uczestnicy poznają i przetestują możliwości wykorzystania w tym celu dronów.

 

Dwudniowe szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych. 

 

Proponowany harmonogram zajęć:

Dzień 1:

1. Wprowadzenie - Technologie GIS w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji

                a. GOOGLE MAPS

                b. technologie GPS + GIS (lokalizacja)

                c. społeczeństwo geoinformacyjne

2. Charakterystyka i możliwości GIS

                a. teoretyczne podstawy GIS

                b. budowa systemów GIS

                c. geoportale i sieciowe usługi danych przestrzennych

                d. praca z danymi przestrzennymi jako źródło nowej informacji

3. Praktyczne aspekty stosowania GIS w gospodarce

                a. administracja publiczna (ochrona środowiska, planowane przestrzenne)

                b. zarządzanie kryzysowe

                c. działaność służb

                d. lokalizacja inwestycji

                e. geomarketing

4. Modele dane przestrzennych

                a. relacyjne bazy danych

                b. dane wektorowe

                c. dane rastrowe

5. Podstawy praca w środowisku GIS (open source software – JOSM)

                a. interfejs ( dane geomatryczne - mapa, dane opisowe - tabele)

                b. wprowadzanie danych

                c. praca z danymi  (rysowanie, uzupełnianie atrybutów, wpasowywanie rastrów)

                d. zapytania atrybutowe i przestrzenne

                e. wizualizacja danych (kartogramy, kartodiagramy)

                f. wydruki i eksport danych

6. Hydepark (dyskusja)

 

Dzień 2:

7. Podstawy praca w środowisku GIS (open source software – JOSM)

                a. wprowadzenie do QQGIS

                b. wprowadzenia do analizy przestrzennej

                c. współpraca pomiędzy JOSM i QGIS

8. Analizy Przestrzenne

                a. idea analiz przestrzennych

                b. zadanie z analiz pionowych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji

                c. analizy wektorowe (strefa buforowa, złączenia przestrzenne)

                d. analizy rastrowe (rastry odległości, algebra rastrów, geostatystyki - interpolacje, mapy gęstości, hot spoty)

                e.  analizy hybrydowe

                f. analizy sieciowe (analiza dojazdów)

9. Nowoczesne technologie pozyskiwania danych (UAV - drony)

                a. możliwości pozyskiwania danych

                b. możliwości przetwarzania danych

                c. analiza danych z UAV z wykorzystaniem GIS

                d. pozyskiwanie danych

10. Projekt końcowy

                a. projekt końcowy pracy w środowisku GIS + test

11. Podsumowanie

 


Data publikacji: 19 czerwca 2018

Przewiń do góry