Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni ponownie Rektorem ANS w Elblągu

Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni ponownie Rektorem ANS w Elblągu

Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni, wybrany na drugą kadencję rektorską w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

W dniu 22 marca br. Kolegium Elektorów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu wybrało rektora ANS w Elblągu, na kadencję 2024-2028, dr. inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni. Kandydata na rektora  wskazały dwa organy kolegialne Uczelni, tj. Rada Uczelni oraz Senat.

Druga kadencja Rektora prof. Jarosława Niedojadło rozpocznie się 01 września 2024 roku.

 

Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni, urodził się w Elblągu 07.08.1960 roku. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Mechanicznego-Technologicznego (1986 r.). W tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym (1986 r.).

W latach 1996-2000 pełnił funkcję kierownika Oddziału Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w Elblągu, w randze  prodziekana ds. kształcenia.

W latach 1997-1998 współorganizował Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, jako członek Komitetu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i jego Zespołu Roboczego powołanego przez Wojewodę Elbląskiego. Po powołaniu PWSZ w Elblągu w 1998 r. organizował Instytut Politechniczny i przez 22 lata pełnił funkcję jego dyrektora. W latach 2002-2007 był prorektorem ds. kształcenia; od września 2020 r. pełni funkcję rektora – do 28 lutego 2022 r. PWSZ w Elblągu, a od 01 marca 2022 r. Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Dr inż. Jarosław Niedojadło jest także wiceprezesem Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) w Elblągu oraz członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Oddział w Elblągu.


Data publikacji: 22 marca 2024

Przewiń do góry