Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

dr inż. Jacek Paluszak

Stanowisko: Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego / wykładowca

Tematyka badań naukowych
Sztuczna inteligencja, programowanie równoległe i rozproszone

Prowadzone przedmioty
Sztuczna inteligencja, Programowanie obiektowe, Języki skryptowe, Gdy UNITY 3D

 

Ph.D. eng. Jacek Paluszak, full-time lecturer in The Institute of Applied Informatics at The State University of Applied Sciences in Elbląg in Poland

Position: lecturer
Research topics
Artificial intelligence, parallel and distributed computing

Courses for students
Artificial intelligence, Java Programming, Script languages, Unity 3D Games

Przewiń do góry