Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Informatyka mocną stroną PWSZ w Elblągu

Informatyka mocną stroną PWSZ w Elblągu

Po raz kolejny  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Elblągu otrzymała bardzo dobre oceny w międzynarodowym rankingu U-Multirank, organizowanym przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech oraz Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) w Holandii, pod auspicjami Komisji Europejskiej. W tym roku ocenie poddano kierunek studiów Informatyka w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego.

 

U-Multirank jest jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych. W tegorocznej edycji znalazło się 1700 szkół wyższych z 96 krajów.  Wielowymiarowe podejście stosowane przez U-Multirank polega na porównaniu wyników osiąganych przez uczelnie w ramach szeregu różnych rodzajów działalności i przyznawaniu im ocen od „A” (bardzo dobrze) do „E” (słabo). Otrzymane przez Instytut Informatyki Stosowanej 4 oceny A podkreślają, że kierunek studiów Informatyka wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę i zaawansowane umiejętności w zakresie administrowania sieci, baz danych, projektowania systemów informatycznych, czy programowania. Unikalny program nauczania łączy ścisłą wiedzę z zakresu technik informatycznych z ich praktycznym wykorzystaniem. Oceniający głównie zwrócili uwagę na wysoki poziom kształcenia, szeroką współpracę z otoczeniem biznesowym oraz dobre studenckie praktyki.

 

- Wysoka ocena studiów na kierunku informatyka to rezultat ciągłego doskonalenia programu studiów oraz zaangażowania kadry dydaktycznej – mówi dyrektor Instytutu dr inż. Jerzy Buriak. - Uwzględnianie potrzeb rynku przy zmianach programu studiów gwarantuje dobry kontakt z otoczeniem gospodarczym budowany poprzez semestralne praktyki zawodowe oraz aplikacyjne prace dyplomowe, a ostatnio także projekty studenckich kół naukowych realizowane z firmami barny IT. Z kolei kadra dydaktyczna, to dobrze współpracujący ze sobą zespół nauczycieli akademickich i praktyków. Wykładowcy wsłuchują się wzajemnie w swoje potrzeby i odpowiednio przygotowują studentów do przedmiotów na kolejnych semestrach.

 

U-Multirank to wielowymiarowy ranking uczelni z całego świata ukierunkowany na użytkowników. Zestawienie pozwala porównywać silne i słabe strony uczelni lub aspekty, które najbardziej ich interesują. Należy również podkreślić, że dane ujęte w ramach U-Multirank pobierane są z licznych źródeł i zapewniają użytkownikowi kompleksowy zestaw informacji na podstawie: danych dostarczonych przez instytucje, danych pobranych z międzynarodowych baz danych bibliometrycznych i patentowych, a także kwestionariuszy wypełnianych przez ponad 85 000 studentów z uczelni uczestniczących w badaniach.


Data publikacji: 30 lipca 2019

Przewiń do góry