Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
II edycja Kolegium Legislacji

II edycja Kolegium Legislacji

Już po raz drugi studenci Instytutu Ekonomicznego wzięli udział w Kolegium Legislacji, specjalnym cyklu szkoleń organizowanych dla adeptów prawa przez Rządowe Centrum Legislacji w Warszawie.

Rządowe Centrum Legislacji jest państwową jednostką organizacyjną, zapewniającą koordynację działalności legislacyjnej organów administracji rządowej. W tym roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała z Centrum porozumienie o współpracy partnerskiej w zakresie działalności dydaktycznej i rozwojowej. Jednym z efektów tej współpracy jest zapewnienie studentom naszej Uczelni możliwości wzięcia udziału w Kolegium Legislacji, w którym uczestniczą najlepsi studenci wydziałów prawa i administracji z całej Polski.

Kolegium to tygodniowe spotkanie edukacyjne, podczas którego odbywa się seria wykładów i warsztatów poświęconych zagadnieniom prawnym i społecznym. Prowadzą je wyspecjalizowani prawnicy, politycy, urzędnicy i inne osoby pełniące istotne funkcje w aparacie państwowym RP.

Jak mówią organizatorzy tego wydarzenia, idea organizacji Kolegium Legislacji opiera się na przekonaniu o integracji młodego pokolenia wokół wartości takich jak: słuszne prawo, dobra legislacja, patriotyzm, właściwe i skuteczne rządzenie, dobro wspólne oraz poszanowanie tradycji.

W listopadzie zakończyła się druga edycja projektu. Naszą Uczelnię reprezentowały studentki kierunku studiów Administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego: pani Angelika Czajkowska i Joanna Prątnicka. Jak same przyznały, udział w Kolegium Legislacji pozwolił im poszerzyć horyzonty i wiedzę na temat funkcjonowania państwa.

Więcej informacji oraz relacja zdjęciowa znajduje się na stronie https://www.facebook.com/KolegiumLegislacji/


Data publikacji: 03 grudnia 2021

Przewiń do góry