Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Edukacja włączająca w praktyce

Edukacja włączająca w praktyce

Instytut Pedagogiczno-Językowy jest partnerem w projekcie „Żuławska Szkoła Ćwiczeń” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działania: wysoka jakość systemu oświaty).

W  tym semestrze w ramach projektu studentki  III roku  kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie, odbywają praktykę zawodową z modułu edukacji włączającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.

Praktyka obejmuje między innymi: prowadzenie wybranych zajęć w klasach zróżnicowanych z wykorzystaniem specjalistycznych metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także diagnozowanie zaburzeń i różnych dysfunkcji.

Po raz pierwszy jakość zadań zawodowych studentek IPJ będzie oceniana przez zewnętrznego ewaluatora z firmy Pracownia Innowacji. Badania są zaplanowane pod koniec tego semestru. Czekamy na wyniki.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej: http://fundacjanova.org.pl/portfolio_page/zulawska-szkola-cwiczen/

 


Data publikacji: 20 grudnia 2021

Przewiń do góry