Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

W styczniu 2017 roku nasza uczelnia uzyskała status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Pearson. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwaniom pracodawców, oferujemy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomach B2 oraz C1 i C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

 

 

 Decydując się na egzamin Pearson English International Certificate (wcześniej znany jako PTE General):

  - zwiększysz swoje szanse na podjęcie studiów i pracy za granicą, na przykład w programie Erasmus

  - uzyskasz międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności językowe 

  - wzbogacisz swoje CV o certyfikat honorowany przez tysiące firm i uczelni w Polsce i na świecie

  - potwierdzisz opanowanie wymaganego standardu języka angielskiego

  - będziesz mieć możliwość zdobycia lepszej pracy

  - zdobędziesz motywację do dalszego rozwoju osobistego

 

 

 

 

Egzamin PEIC powstał we współpracy z Edexcel Limited, największym brytyjskim organem przyznającym kwalifikacje akademickie i zawodowe, który jest oficjalnym podmiotem wystawiającym certyfikat International Certificate. Jest on uznawany na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

 

Pearson English International Certificate w Polsce:

  • zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
  • uznawany jest przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce – na poziomach od B1 do C2 – jako dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)
  • uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku

    Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International (poziom B2 wg ESOKJ) pozwoli nauczycielom wczesnej edukacji na nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

FORMAT I CZAS TRWANIA EGZAMINU

Pearson English International Certificate ocenia umiejętność komunikowania się w oparciu o materiały i sytuacje, które napotykamy w codziennym życiu.  Do typowych zadań należą między innymi: pisanie wiadomości tekstowych, rozumienie prezentacji, artykułów prasowych, rozmów, a także udział w konwersacjach. Znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny poszczególnych sprawności językowych – egzamin nie zawiera osobnej części gramatycznej.

Egzamin PEIC  składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, i jest skorelowany ze skalą CEFR (Common European Framework Reference for Languages).

 

  • Część pisemna składa się z dziewięciu sekcji i sprawdza umiejętności słuchania, czytania i pisania. Zawiera m.in. pytania wielokrotnego wyboru, pytania wymagające krótkich odpowiedzi pisemnych, jak również dłuższe wypowiedzi pisemne. 
  • Część ustna  trwa 7 – 8 minut i składa się z trzech zadań: dyskusja, opis obrazka oraz rozmowa z odgrywaniem roli.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, egzamin ustny jest nagrywany, a nagrania i arkusze egzaminacyjne oceniane są przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii. Priorytetem jest zapewnienie najwyższych  i ujednoliconych standardów oceniania, akredytowanych przez niezależną organizację Ofqual

 

Poziom egzaminu PEIC

Międzynarodowa nazwa certyfikatu

CEFR

Czas trwania
części pisemnej

Czas trwania
części ustnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 3

Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International

B2

     2 godz.

         7 min

 

Level 4

 

Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International

C1

     2 godz. 30 min

         8 min

 

Level 5

 

Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International

C2

     2 godz. 55 min

         8 min

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowanym udostępniamy przykładowe testy pokazujące stopień trudności i szczegółowy format egzaminu.

W naszym Centrum egzaminy odbywają się jeden-dwa razy w roku: w marcu i w czerwcu. Szczegółowe zasady przystępowania do egzaminu Pearson English International Certificate publikujemy w osobnym dokumencie, do którego link znajduje się na dole strony.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie zgłoszeń w styczniu  (na sesję marcową) i w kwietniu (na sesję czerwcową) drogą elektroniczną na adres kierownika Zakładu Lektoratów, mgr Sylwii Góralewicz, pełniącej funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Centrum Egzaminacyjnego: Turn on Javascript!

 

Kandydaci rejestrowani są na egzamin po złożeniu podpisanego formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej, oraz uiszczeniu opłaty według cennika i przedstawieniu dowodu wpłaty na konto PWSZ w Elblągu :

Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Elblągu,

numer konta  21 1090  2617 0000  0006  5200  2942

Tytuł przelewu : imię i nazwisko z dopiskiem ‘Certyfikat językowy’

UWAGA:
Studenci PWSZ w Elblągu do czerwca 2023r.  mogą uzyskać certyfikat,  jak również  profesjonalne przygotowanie do egzaminu PEIC bezpłatnie,  w ramach projektu
PWSZ w Elblągu – Uczelnia III Generacji, lub projektu Kształcenie 4.0

 

Cennik egzaminów w roku 2022

Poziom

Cena

Level 3

600zł

Level 4

700zł

Level 5

800zł

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:  formularz zgłoszeniowy

należy wypełnić, wydrukować i podpisać formularz zgłoszeniowy i złożyć go u kierownika Zakładu Lektoratów, IPJ pokój nr 9, lub w Dziekanacie Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu, ul. Czerniakowska 22,  zgodnie ze szczegółowym terminarzem publikowanym poniżej.

 

 

Terminarz przygotowań do egzaminu PEIC
w sesji Marzec 2022r.

 

Termin zgłoszenia kandydata (złożenie formularza)

21.01.2022 r.

Termin wniesienia opłaty egzaminacyjnej (dowód wpłaty)

27.01.2022 r.

Egzamin ustny

 11.03.2022 r.

Egzamin pisemny

 12.03.2022 r.

Termin udostępnienia wyników egzaminów

 29.04.2022 r.

Odbiór certyfikatów

 30.05.2022 r.

 

Zasady przystępowania do certyfikowanego egzaminu z języka angielskiego w Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson English International Certificate w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

  

KONTAKT:

mgr Sylwia Góralewicz

Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Egzaminacyjnego

 Turn on Javascript!

Zakład Lektoratów PWSZ w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy

82-300 Elbląg ul. Czerniakowska  22

tel. 55 629 07 06

 

 

 

 

 

11.03.2022r.

12.03.2022r.

29.04.2022r.

30.05.2022r.

 

Przewiń do góry