Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Ataki w Cyberprzestrzeni - Akademia_CYBER.MIL

Ataki w Cyberprzestrzeni - Akademia_CYBER.MIL

25 kwietnia studenci ANS w Elblągu oraz uczniowie wzięli udział w prelekcji organizowanej w ramach projektu Akademia CYBER.MIL.

Specjalista z Regionalnego Centrum Informatyki w Olsztynie przeprowadził wykład pt. 'Ataki w cyberprzestrzeni - studium przypadków'.

Podczas spotkania omówione zostały różnorodne formy ataków cybernetycznych, które mogą dotknąć zarówno instytucje państwowe, infrastrukturę krytyczną, jak i nas jako użytkowników indywidualnych oraz przedsiębiorstwa z sektora publicznego.

Celem wykładu było zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią oraz dostarczenie praktycznej wiedzy na temat typowych technik i narzędzi wykorzystywanych przez cyberprzestępców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom oraz uczniom za udział w prelekcji.


Data publikacji: 29 kwietnia 2024

Przewiń do góry