Szanowni Państwo,

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni,

Rektor Akademii Nauk Stosowanych Elblągu 
zaprasza do udziału w

 

III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „SAMORZĄD TERYTORIALNY
W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”

Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

 

19 października 2023 r.

 

W 2020 roku Instytut Ekonomiczny Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (wówczas (PWSZ w Elblągu) rozpoczął cykl konferencji dotyczących problematyki samorządu terytorialnego. Pierwsza konferencja była związana z 30-tą rocznicą funkcjonowania samorządu terytorialnego w wolnej Polsce. Problematyka konferencji odwoływała się do różnych aspektów działalności samorządu terytorialnego.

Samorząd terytorialny odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu państwa, jest jednym z fundamentów ustrojowych III Rzeczypospolitej. Dnia 8 marca 1990 roku została przyjęta ustawa o samorządzie terytorialnym. W kolejnych latach wprowadzano reformy samorządowe, których celem było wzmocnienie i usprawnienie działania samorządu terytorialnego. Dnia 1 stycznia 1999 roku wprowadzono samorząd powiatowy i wojewódzki. Zasada decentralizacji jest jedną z zasad ustrojowych Polski. W 2002 roku wprowadzono bezpośrednie wybory wójta, burmistrza i prezydenta. W 2018 roku zmieniono kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech na pięć lat. Zmiany były pewnym procesem, który trwa do dnia dzisiejszego. Przez kolejne lata rozbudowano instytucje demokracji partycypacyjnej na szczeblu samorządowym. Rozwijały się instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Zagadnienie partycypacji lokalnej było tematem przewodnim drugiej konferencji.

W trzeciej edycji naszej konferencji chcemy przeanalizować tematykę „samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego”. Chcielibyśmy poruszyć problematykę aspektów bezpieczeństwa w różnym wymiarze:  publicznego, socjalnego, demograficznego, ekologicznego, energetycznego, kulturowego, politycznego i inne.

W czasie konferencji będziemy czerpać także z doświadczeń miasta Elbląg, regionu elbląskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, praktyków związanych z samorządem terytorialnym oraz studentów zainteresowanych poruszoną problematyką.

 

Organizator

Instytut Ekonomiczny

Akademii Nauk Stosowanych Elblągu

Miejsce obrad

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Aleja Grunwaldzka 137

 

Patronat Honorowy

dr Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

KOMITET PROGRAMOWY:

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

dr hab. Grażyna Cern., prof. uczelni, Instytut Ekonomiczny Akademii Nauk Stosowanych Elblągu

dr hab. Jarosław Dobkowski, prof.  UWM, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Roman Kisiel, Instytut Ekonomiczny Akademii Nauk Stosowanych Elblągu

nadinspektor Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

nadinsp. Policji  w st. spocz Adam Rapacki, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP

dr hab. Roman Stawicki, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. inż.  Andrzej Urban, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr inż. Krzysztof Starańczak, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego ANS w Elblągu – Przewodniczący Komitetu organizacyjnego

dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. Uczelni, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. naukowych i organizacyjnych ANS w Elblągu

dr Katarzyna Olszewska, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. kształcenia ANS w Elblągu

dr inż. Marcin Bukowski, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Olga Filaszkiewicz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Henryk Gawroński, prof. uczelni Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Krzysztof Grablewski, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr inż. Hanna Mierzejewska, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Ewa Pachura, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Paweł Kardasz, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

dr Szymon Kisiel, UWM w Olsztynie, Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

 

 

Sekretariat konferencji:

mgr Edyta Ocicka

Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu

Aleja Grunwaldzka 137
82-300 Elbląg
tel.: 55 629 06 54

e-mail: Turn on Javascript!

 

 

Organizatorzy proponują następujące zagadnienia:

 

I. Aspekty bezpieczeństwa publicznego w samorządzie terytorialnym

II. Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa społecznego, socjalnego i zdrowotnego

III. Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa ekologicznego

IV. Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa energetycznego

V. Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa kulturowego

VI. Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa politycznego

VII. Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa informacyjnego

VIII. Kwestie bezpieczeństwa ludności w prawie budowlanym, urbanistyce i gospodarce przestrzennej

IX. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa lokalnego - pomiar ich skuteczności i efektywności

X.  Bezpieczeństwo imprez masowych

XI. Lokalne aspekty przestępczości pospolitej i stadionowej

XII. Inne aspekty bezpieczeństwa społeczności lokalnych

 

Ważniejsze informacje i terminy:

20 marca 2023 r. - zgłoszenia na konferencję (Karta uczestnictwa)

27 marca 2023 r. - informacja o zakwalifikowaniu wystąpień

12 kwietnia 2023 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej

24 kwietnia 2023 r. - dostarczenie referatu na konferencję na adres: Turn on Javascript!

 

Opłata konferencyjna wynosi:

350 zł - obejmuje proces wydawniczy monografii (recenzje, redakcja, druk).

430,50 - obejmuje proces wydawniczy monografii; opłata dla osób niefinansowanych ze środków publicznych (opłata powiększona o VAT).

100 zł – w wypadku wygłoszenia referatu, bez publikacji.

123 zł - w wypadku wygłoszenia referatu, bez publikacji; opłata dla osób niefinansowanych ze środków publicznych (opłata powiększona o VAT).

Opłatę należy wpłacić na konto nr: 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942

Tytuł przelewu: Konferencja IE oraz imię i nazwisko prelegenta.

Członkowie Komitetu Programowego nie wnoszą opłaty konferencyjnej.

 

Prelegenci otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające udział w konferencji. Zastrzegamy możliwość wyboru referatów. Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w monografii. W przypadku studenta niezbędna jest pozytywna opinia tekstu opiekuna naukowego.

Wydawnictwo Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zostało pozytywnie ocenione przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) oraz znalazło się w rozszerzonym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80 pkt.).

Teksty do publikacji proszę przygotować zgodnie z szablonem zamieszczonym w załączniku 1.

Dokumenty do pobrania

Karta uczestnictwa  

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT

 

Przewiń do góry