Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wykładowca ANS w Elblągu na IX Polsko-Włoskim Kolokwium Prawniczym w Lublinie

Wykładowca ANS w Elblągu na IX Polsko-Włoskim Kolokwium Prawniczym w Lublinie

Wykładowca Instytutu Ekonomicznego dr Katarzyna Jachimowicz wzięła udział w IX Polsko-Włoskim Kolokwium Prawniczym „Prawa człowieka w obliczu wyzwań współczesności: doświadczenia polskie i włoskie”. Wydarzenie odbyło się w dniach 1-4 września 2022 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie organizowane jest cyklicznie, na przemian w Polsce i we Włoszech. Formułę tych spotkań już ponad 20 lat temu wypracowali dwaj wybitni przedstawiciele polskiego i włoskiego konstytucjonalizmu: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – obecny Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego – oraz profesor Gian Candido De Martin z Uniwersytetu Luiss „Guido Carli” w Rzymie. Spotkania te stanowią okazję do dyskusji na temat najbardziej newralgicznych problemów współczesnego prawa konstytucyjnego. Poprzednie edycje Kolokwium dotyczyły m.in. kierunków transformacji ustrojowych, sądownictwa konstytucyjnego, przemian prawa wyborczego oraz problemów reform konstytucyjnych.

W tegorocznym Kolokwium uczestniczyło blisko 30 cenionych prawników z Polski i Włoch, którzy spotkali się, aby porozmawiać o aktualnych problemach związanych z zagwarantowaniem skutecznej ochrony praw jednostki. W roli prelegentów zaprezentowali się pracownicy katedr prawa konstytucyjnego z kilku polskich uczelni: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prelegenci włoscy reprezentowali dwa główne ośrodki naukowe: Uniwersytet Luiss „Guido Carli” w Rzymie a także Uniwersytet Turyński. Dr Katarzyna Jachimowicz wygłosiła referat pt. „Kwarantanna” polskich standardów konstytucyjnych w dobie COVID-19, przygotowany wspólnie z drem hab. Maciejem Serowańcem, prof. UMK. Wystąpienia pokonferencyjne zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym pt. „Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. Studi polacco-italiani di Toruń”.


Data publikacji: 12 września 2022

Przewiń do góry