Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ZASADY OKREŚLANIA I WYBORU PROMOTORA

w r.ak. 2022/2023 W INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM ANS W ELBLĄGU

 

Kierunek mechanika i budowa maszyn, budownictwo – studia stacjonarne.

  1. Przed rozpoczęciem semestru VI, tj. do dnia 22.02.2022r. studenci wybierają promotora pracy dyplomowej.

Wybór promotora pracy dyplomowej jest przeprowadzany w trybie konkurencyjnym, według średniej ocen z sem. 1-4 (łącznie z ocenami niedostatecznymi).

Pierwszeństwo wyboru ma Starosta Roku.

Średnie ocen MiBM 22_23

Średnie ocen B SS 22_23

Obszar i tematyka dyplomowych prac inżynierskich na kierunku mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne – na r. ak. 2022/2023

Obszar i tematyka dyplomowych prac inżynierskich na kierunku budownictwo, studia stacjonarne – na r. ak. 2022/2023

Wybór promotora pracy dyplomowej nastąpi się w Dziekanacie IP:

- Mechanika i Budowa Maszyn - zapisy na promotorów

- Budownictwo 20 lutego br. godz. 9.30

 

Osobom, które nie zadeklarują wyboru do dnia 22.02. br, promotor zostanie przydzielony odgórnie.

2. Na potrzeby seminarium dyplomowego, student wraz z opiekunem pracy dyplomowej, określa tematykę oraz zakres materiału, który będzie przedmiotem opracowania seminaryjnego.

W trakcie realizacji praktyki dyplomowej student ma za zadanie wypracować przy współpracy ze swoim opiekunem praktyki zawodowej oraz promotorem pracy dyplomowej temat aplikacyjnej pracy dyplomowej. Aplikacyjność tematu pracy musi być potwierdzona przez zakład pracy, w którym student odbywa praktykę.

Ostateczny temat i zakres pracy dyplomowej powinien być zatwierdzony przed rozpoczęciem semestru dyplomowego (ósmego) zgodnie z procedurami obowiązującymi w ANS w Elblągu.

Przewiń do góry