Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Milionowa dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w celu realizacji zadania pn. ,,Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych"

 

26 lutego 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie kryteriów opisanych w ogłoszeniu o zamiarze zlecenia realizacji zadania pn. ,,Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych" wybrał Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu jako jedną z 14 uczelni  
do realizacji ww. zadania. Na realizację zadania Minister przeznaczy 1 milion złotych, z czego w roku 2018, na podstawie umowy między Ministrem a uczelnią, zostanie przekazanych 750 000 zł, a w roku 2019 - 250 000 zł.

Informacja ze strony http://www.nauka.gov.pl/ 

„Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych"

Status projektu:  Projekt uruchomiony

Dla kogo: Uczelnie publiczne

Budżet: 15 000 000 zł, w tym w roku 2018 - 11 250 000 zł i w roku 2019 - 3 750 000 zł.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza przeznaczyć 15 mln złotych na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” przez publiczne uczelnie zawodowe, którego celem jest wsparcie
w doskonaleniu jakości kształcenia.

W oparciu o art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) Minister zleci wybranym uczelniom wykonanie
ww. zadania.

W roku 2018 finansowaniem zostanie objętych do 15 publicznych uczelni zawodowych.

Kryteria wyboru:

  1. Podstawowymi kryteriami otrzymania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia są mierniki pochodzące z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), tj. mierniki:
    1. względny wskaźnik bezrobocia (za wartość progową miernika „Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” przyjmuje się wartość mniejszą lub równą 1), oraz
    2. względny wskaźnik zarobków (za wartość progową miernika „Względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” przyjmuje się 0,50).
  2. Brak negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w okresie ostatnich 5 lat.

Okres realizacji zadania wynosi od podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r.

Środki finansowe będą mogły być przeznaczone na sfinansowanie działań, które mają na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Podstawą podpisania umowy z uczelnią będzie zlecenie przygotowane na podstawie ww. przepisu tj. art. 40 ust. 1 ustawy PSW.”

Przewiń do góry