Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Uroczyste otwarcie Centrum Kompetencji Społecznych

Uroczyste otwarcie Centrum Kompetencji Społecznych

23 listopada nadszedł ten wyczekiwany dzień, w którym otworzyliśmy Centrum Kompetencji Społecznych - jedną z największych inwestycji realizowanych przez naszą Uczelnię.

Już od dłuższego czasu każdy kto przejeżdżał Aleją Grunwaldzką nie mógł nie zauważyć rosnącego w oczach gmachu ANS w Elblągu. Jego futurystyczna bryła przyciągała wzrok i skłaniała do zastanowienia co też może się kryć za tą niesamowitą fasadą budynku. Podświetlony napis Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu nie pozostawiał jednak wątpliwości co mieści się w tym wyjątkowym miejscu.

Wszystkie karty zostały odkryte w dniu 23 listopada, gdy Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni. zaprezentował licznie zebranym gościom efekt końcowy wartego ponad 24 miliony złotych projektu.

Na wstępie poznaliśmy całą historie budowy Centrum Kompetencji Społecznych, od momentu powstania koncepcji nadbudowy w grudniu 2019 roku, poprzez przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego przez CKS – MicronetArt Spółka z o.o. z Kalisza, aż po podpisanie licznych umów, w tym:

 • podpisanie umowy projektowej z Warmińsko-mazurskim Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie,
 • podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski,
 • podpisanie umowy na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowego ELZAMBUD sp. z o.o. z Elbląga.

Dowiedzieliśmy się również, że samo Centrum nie jest tym czym mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jak podkreślił Rektor ANS w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni. nie jest to tylko nadbudowa.

- Nie jest to nadbudowa piętra, tylko praktycznie samodzielny budynek stojący na filarach. Jest to autonomiczna konstrukcja - mówił Rektor ANS w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni.

W trakcie wydarzenia padały liczne pozytywne komentarze zebranych gości dotyczące nowo powstałej konstrukcji, której wyjątkowa forma ma służyć zmianie wizerunku gmachu naszej Akademii.

- Chodziło o zmianę wizerunkową naszej siedziby, co myślę że się udało - podkreślił Rektor ANS w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni.

W trakcie tak uroczystego wydarzenia nie mogło również zabraknąć oficjalnego przecięcia wstęgi, którego dokonali:

 • dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni - Rektor ANS w Elblągu,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk - Rektor Senior ANS w Elblągu,
 • dr Gustaw Marek Brzezin - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, były Marszałek Województwa Warmińsko-mazurskiego.

Następnie goście zostali oprowadzeni po nowoczesnych laboratoriach i pracowniach dostępnych w Centrum Kompetencji Społecznych. Mnogość prezentowanych sal oraz urządzeń mogła przyprawić o zawrót głowy.

- Jest to wzbogacenie naszej bazy w zakresie kształcenia technicznego. Są to laboratoria w zakresie projektowania 3D, robotyki, internetu rzeczy, czy też dronów. Mają one potencjał do wykorzystania w różnych obszarach działalności naszej uczelni - mówił Rektor ANS w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni.

Wśród licznych laboratoriów i pracowni znalazły się:

 • Laboratorium dronów - pracownia budowy, programowania i badania dronów,
 • Laboratorium modelowania 3D - pracownia skanowania i modelowania 3D,
 • Laboratorium modelowania 3D - pracownia modelowania komputerowego,
 • Pracownia wytwarzania prototypowych części dronów,
 • Pracownia Studenckich Aktywności Społecznych,
 • Pracownia programowania urządzeń mobilnych,
 • Pracownia eksperymentów z materiałami,
 • Pracownia robotyki i mechatroniki,
 • Pracownia Internetu Rzeczy.

Dowiedzieliśmy się również, że wszystkie te nowoczesne technologie będą dostępne nie tylko dla studentów, ale również dla uczniów ze szkół średnich współpracujących z ANS w Elblągu, którzy tłumnie odwiedzają mury naszej Uczelni w ramach licznych wykładów i warsztatów.

- Centrum Kompetencji Społecznych powstało także z myślą o współpracy regionalnej. Z tej bazy będzie korzystała również młodzież z około 20 szkół średnich, z którymi ściśle współpracujemy - mówił Rektor ANS w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni.

Na zakończenie zebrani goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w realizację projektu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia.

 

 

 

Projekt „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych", Działanie 9.3 – „Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałanie 9.3.2 – „Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych".

 


Data publikacji: 24 listopada 2023

Przewiń do góry