Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Prognozy zatrudnienia do 2022 roku, oparte na nowym zintegrowanym systemie badającym podaż i popyt na rynku pracy, przewidują wzrost zapotrzebowania na takie zawody jak analityk finansowy czy analityk biznesowy.

Studia menadżersko-prawne w PWSZ w Elblągu

Nie musisz czekać do wakacji! 

Do 20 lutego 2020 r. trwa rekrutacja na studia II stopnia (magister) dla dwóch modułów kształcenia: menadżer usług publicznych oraz menadżer analiz biznesowych  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Proponowane moduły prowadzone są w ramach kierunku Studia menadżersko-prawne o profilu praktycznym w Instytucie Ekonomicznym.

Kierunek Studia menadżersko-prawne przygotowuje przyszłych menadżerów (kierowników, specjalistów, ekspertów, doradców, urzędników, funkcjonariuszy publicznych) do budowania modeli biznesowych oraz modeli funkcjonalnych podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Absolwent tego kierunku będzie miał wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do dokonania kompleksowej analizy sytuacji przedsiębiorstwa oraz jednostki publicznej.


- Bardzo mnie cieszy, że po raz pierwszy PWSZ w Elblągu uruchomiła rekrutację zimową – mówi Magda, kandydatka na Studia menadżersko-prawne. – Jest to duże usprawnienie w kontynuacji nauki dla „świeżo upieczonych” absolwentów studiów I stopnia, natomiast osobom już pracującym z całą pewnością pomoże w szybszym pozyskaniu awansu na wyższe szczeble kariery – dodaje.

 

Nowe kierunki w roku akad. 2020/21

Powoływanie nowych kierunków studiów jest między innymi wynikiem nieustannych prac prowadzonych przez PWSZ w Elblągu nad aktualizacją oferty dydaktycznej uwzględniającej potrzeby lokalnego rynku pracy, co odbywa się przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i elbląskimi pracodawcami. W związku z tym to jeszcze nie koniec niespodzianek. Znamy kolejne nowości, które elbląska PWSZ zaproponuje swoim kandydatom w rekrutacji 2020/2021. W informatorze na przyszły rok akademicki znajdziecie między innymi takie kierunki: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Filologia polska (nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego), Logopedia, Zarządzanie procesami inżynierskimi. Nowości będą dotyczyły zarówno studiów I  i II stopnia w trybie dziennym oraz zaocznym.

Rekrutacja na studia w roku akad. 2020/2021 w PWSZ w Elblągu ruszy 29 maja 2020 r. Pełna oferta kierunków studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej http://www.pwsz.elblag.pl/rekrutacja


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
www.pwsz.elblag.pl


Biuro Informacji Rekrutacyjnej
tel. 55 629 05 54
e-mail: Turn on Javascript!

PWSZ w Elblągu #studiujzawodowo

Przewiń do góry