Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regulamin

Regulamin przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym w ramach dotacji budżetowej na zadania związane z zapewnieniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
(załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5


STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznawane są z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu na rok akademicki.

  • Druk wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 3).

Uzyskanie wsparcia ze środków dotacji nie ogranicza studentom z niepełnosprawnościami możliwości uzyskania innych form pomocy materialnej,w szczególności: stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi.

Wsparcie udzielane jest na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego. Szczegóły w zakładce Stypendia

Przewiń do góry