Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Rozdano Nagrody Prezydenta Elbląga za 2019 rok

Rozdano Nagrody Prezydenta Elbląga za 2019 rok

Tradycyjnie 6 stycznia, w wieczór Trzech Króli w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbył się Koncert Noworoczny Prezydenta Elbląga. Podczas uroczystości Prezydent Witold Wróblewski wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności i rozwoju naszego miasta.

 

Wśród szacownych laureatów nagrodą honorową wyróżniony został prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu, natomiast nagrodę w kategorii działalność oświatowa i naukowa otrzymała mgr Teresa Kubryń, Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.

 

 

Po raz pierwszy Nagrody Prezydenta przyznane zostały w 1991 roku. Do tej pory wyróżnienie to otrzymało 229 laureatów indywidualnych i zbiorowych. Pełne opisy sylwetek tegorocznych laureatów oraz filmowe wizytówki dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego .Galę uświetnił koncert „W rytmie swingu” w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej wraz z wokalistami Anastazją Simińską i Łukaszem Reksem.

 

Nagroda Honorowa - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk jest osobą niezmiernie ważną dla rozwoju kształcenia zawodowego w Elblągu. Pełni funkcję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Jest związany z elbląską Uczelnią od początku jej istnienia. W 1998 roku Minister Edukacji Narodowej powołał profesora Zbigniewa Walczyka na rektora założyciela Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na jeden rok. Funkcję rektora pełnił w latach: 1999 – 2003, 2003 – 2007, 2011 – 2015, 2015 do chwili obecnej. W kadencji 2007 – 2011 pełnił funkcję Prorektora ds. Rozwoju Uczelni. Jest cenionym profesorem w dziedzinie mechaniki -turbin i turbinowych siłowni okrętowych. Najważniejszym osiągnięciem badawczym jest opracowanie systemu programów komputerowych obliczeniowo – diagnostycznych dla przemysłu, dotyczących nieliniowej statyk i wytrzymałości łopatek turbin, dynamiki wirników turbozespołów energetycznych, dynamiki okrętowych wałów napędowych. Ponadto, prof. Zbigniew Walczyk jest członkiem Rady Naukowo – Technicznej Centrum Techniki Okrętowej, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a także jest stałym doradcą technicznym w biurze konstrukcyjnym Zakładu Turbin Parowych. W trakcie swojej działalności naukowej otrzymał wiele nagród oraz odznaczeń, m.in. nagrodę Sekretarza Naukowego PAN, Ministra Edukacji Narodowej za działalność naukową, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w organizowaniu i rozwijaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a także Kombatancki Krzyż Zwycięstwa 1945-2015. 

Z inicjatywy rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu został opracowany i wdrożony w całej Polsce pilotażowy projekt praktyk zawodowych. W ramach tego projektu zaangażowano około 7000 studentów państwowych wyższych szkół zawodowych z całego kraju. Elbląska uczelnia nieprzerwanie zyskuje kolejne umowy z przedsiębiorcami, którzy deklarują chęć przyjęcia studentów na praktyki zawodowe. Prof. Zbigniew Walczyk przede wszystkim stawia na dobre kształcenie praktyczne, co warunkuje wysoki stopnień zatrudniania absolwentów PWSZ. W ramach projektów studenci poszerzają wiedzę zdobytą w trakcie trwania studiów, a także uzyskują umiejętności takie, jak praca zespołowa, należyty stosunek do pracy i innych współpracowników.

 

Działalność oświatowa i naukowa - Teresa Kubryń - Dyrektor Instytutu Pedagogiczno - Językowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Teresa Kubryń od lat jest związana z elbląską edukacją – pracowała w różnych placówkach oświatowych, gdzie nauczała języka polskiego. Jest także wieloletnim pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiczno – Językowego, a także starszego wykładowcy. Prowadzi zajęcia związane z językiem polskim i kulturą antyczną.

W latach 2004 – 2018 koordynowała prace nad utworzeniem nowych specjalności na kierunkach:  filologia - lingwistyka stosowana – język angielski z językiem niemieckim, języki obce w biznesie; filologia polska – filologiczna obsługa biznesu, filologia polska nauczycielska z logopedią, nauczanie j. polskiego i j. polskiego jako obcego; pedagogika – wczesna edukacja z terapią pedagogiczną, wczesna edukacja z językiem angielskim, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią; pedagogika specjalna – logopedia z terapią pedagogiczną, oligofrenopedagogika.

Dodatkowo Teresa Kubryń od 2014 roku koordynuje działania instytutowe związane z wnioskiem uczelni o uzyskanie kategorii naukowej. Współpracuje z Departamentem Edukacji UM w Elblągu i placówkami edukacyjnymi w Elblągu w zakresie praktyk zawodowych studentów nauczania języków obcych, edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego na etapie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (ponadpodstawowym) w ramach projektu Innowacyjny nauczyciel XXI wieku. W latach 2014 – 2018 brała udział i nadzorowała prace zespołów opracowujących programy studiów na kierunkach: pedagogika specjalna, studia I stopnia; pedagogika, studia II stopnia – pierwsze bezpłatne studia magisterskie w Elblągu; jednolitych studiów magisterskich dla kierunków pedagogika specjalna i pedagogika przedszkolna.

Jako ekspert w Specjalnym Zespole Ekspertów ds. opracowania programu praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” brała udział w przygotowaniach dokumentacji przebiegu pilotażowych sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, stanowiącej bazę do modyfikacji i rozbudowy praktyk zawodowych dla poszczególnych grup, kierunków i obszarów kształcenia, realizowanych przez uczelnie w całym kraju. Koordynowała też praktyki nauczycielskie realizowane w ramach projektu w PWSZ w Elblągu.

Działalność Pani Teresy Kubryń jest szczególnie ważna nie tylko dla rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ale także dla elbląskiej oświaty. To dzięki jej działaniom wykształci się młode pokolenie nauczycieli w pełni przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

 

Dotychczas Nagrodę Prezydenta Elbląga otrzymało 6 pracowników PWSZ w Elblągu. Są to: Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk (dwukrotnie nagrodzony: za rok 2000 i 2019), dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej śp. mgr inż. Krzysztof Brzeski, dyrektor Instytutu Politechnicznego prof. dr inż. Jarosław Niedojadło, dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego mgr Teresa Kubryń wykładowcy dr inż. Stanisław Kwitnewski i mgr Stanisława Szuksta. Oprócz tego w gronie nauczycieli akademickich PWSZ w Elblągu pracuje dwoje wykładowców, którzy otrzymali Nagrody Prezydenta Elbląga za zasługi w innej instytucji, są to: mgr inż. Hanna Mierzejewska,  nadinspektor Policji w stanie spoczynku mgr inż. Krzysztof Starańczak. Wśród nagrodzonych jest również absolwent naszej Uczelni inż. Daniel Dłuszczakowski.


Data publikacji: 07 stycznia 2020

Przewiń do góry