Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Od 1 lipca 2016 roku ABK PWSZ w Elblągu rozpoczyna realizację kolejnego projektu pn. „Reaktor ABK”, którego celem jest wsparcie młodych ludzi w procesie wchodzenia na rynek pracy.

Przedsięwzięcie skierowane jest do grupy 400 osób: absolwentów oraz studentów, którzy ukończą studia w okresie trwania projektu.

 

Główne zadania w projekcie:

  • Doradztwo zawodowe i coaching
  • Doradztwo z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej
  • Mentoring w miejscu pracy
  • Podnoszenie kompetencji pracowników ABK
  • Rozwój zaplecza narzędziowego ABK
  • Monitoring karier zawodowych studentów będących uczestnikami projektu

 

Uczestnicy projektu otrzymają specjalistyczne wsparcie doradców w zależności od własnych preferencji zawodowych. Dodatkowo dzięki zdobytym informacjom o posiadanych kompetencjach i potencjale będą mogli zaplanować kolejne etapy edukacji, bardziej efektywnie pokierować swoją karierą zawodową. Przedsięwzięcie będzie prowadzone we współpracy z Radą Studentów, opiekunami praktyk, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedstawicielami środowisk pracodawców z terenu całego kraju.

616 981,25 zł całkowita kwota dofinansowania

Przewiń do góry