Praktyki studenckie cieszą się obecnie dużą popularnością nie tylko wśród korporacji i dużych firm, ale również wśród mniejszych przedsiębiorstw. Dla studentów są świetną okazją do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych i  ugruntowania zdobytej w trakcie studiów wiedzy. Mają one również zadanie wzbogacenia CV studenta, co może okazać się konieczne przy szukaniu wartościowych ofert pracy już po studiach.

 

Studenci naszej Uczelni odbywają praktykę w instytucjach i podmiotach gospodarczych związanych ze studiowanym kierunkiem oraz wybraną specjalnością studiów. Każdy student kończący praktykę otrzymuje świadectwo odbycia praktyk z liczbą godzin i miejscem ich odbycia.

 

PWSZ w Elblągu kładzie duży nacisk na kształcenie praktyczne. Zajęcia dydaktyczne, zwłaszcza ćwiczenia, prowadzone są często przez wykladowców-praktyków, którzy na co dzień stykają się z zagadnieniami omawianymi na zajęciach.

 

 

Instytut Kierunek / specjalność Semestr praktyk Czas trwania Miejsce praktyk
Ekonomiczny Administracja 6 semestr 15 tygodni Przykłady: Urząd Miejski, Sąd Okręgowy, Urząd Skarbowy, Przedszkole, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy,  Komenda Miejska Policji, Jednostka Wojskowa, Liceum Ogólnokształcące, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Gminy, Izba Celna, Urząd Wojewódzki, Bank, InfoPower Sp. z o.o.,  ALSTOM Power  Sp. z o.o. Oddział Elbląg, FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o., ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Instalatorstwo Sanitarne, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  Biuro Rachunkowo – Finansowe, Fabryka Mebli „Stolpłyt” Sp. z o.o.
administracja samorządowa i finanse publiczne,
administracja bezpieczeństwa publicznego
Ekonomia
ekonomika turystyki,
ekonomika menedżerska,
przedsiębiorczość gospodarcza 
Pedagogiczno-Językowy Pedagogika   15 tygodni przedszkola i szkoły podstawowe.
edukacja wczesnoszkolna  
Filologia polska      
filologia polska - nauczycielska,   180 godzin Szkoły podstawowe i gimnazja.
filologia polska - filologiczna obsługa biznesu    30 godzin firmy, instytucje użyteczności publicznej, urzędy i fundacje.
Filologia   180 godzin szkoły podstawowe,  gimnazja i szkoły średnie.
filologia angielska - nauczycielska,  
filologia germańska - nauczycielska,  
filologia germańska - translatoryka    30 godzin biura tłumaczeń, przedsiębiorstwa lub urzędy, które na co dzień współpracują z partnerami z krajów niemieckojęzycznych.
filologia germańska - języki obce w biznesie    45 godzin firmy, instytucje użyteczności publicznej, urzędy i fundacje.
Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego Informatyka  7semestr 15 tygodni Przykłady: Centrum Informatyczne Alstom w Elblągu, Lufthansa Systems Poland w Gdańsku, GIS Opegieka w Elblągu, Urząd Miasta, Elbląski Park Technologiczny, InfoPower w Elblągu.
administracja systemów i sieci komputerowych
projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe
grafika komputerowa i multimedia
Politechniczny Budownictwo  4 semestr                  7 semestr 3 tygodnie        12 tygodni Przykłady: Zakład Usług Budowlanych "MYTYCH" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Przemyslówka.03" w Elblągu, Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELZAMBUD Sp. z o. o. w Elblągu, Przedsiębiorstwo Budowlane P.H.U. HANDBUD s.j. w Elblągu, MOSTOSTAL WARSZAWA SA.
Mechanika i budowa maszyn  7 semestr 12 tygodni Przykłady: ALSTOM Power Sp. z o.o w Elblągu, SIEMENS Industrial Turbomachinery w Elblągu, MAAG GEAR Zamech Sp. z o.o w Elblągu, EATON Truck Components Sp. z o.o w Tczewie, STOKOTA Sp. z o.o w Elblągu, KROMET Sp. z o.o w Elblągu, Elzam-Zamech w Elblągu.
technologia i eksploatacja maszyn,
elektromechanika samochodowa 
Ochrona środowiska 7semestr 12 tygodni Przykłady: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Zakład Utylizacji Odpadów, Urzędy Miejskie, Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
inżynieria ekologiczna
Przewiń do góry