Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Praktyki studenckie cieszą się obecnie dużą popularnością nie tylko wśród korporacji i dużych firm, ale również wśród mniejszych przedsiębiorstw. Dla studentów są świetną okazją do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych i  ugruntowania zdobytej w trakcie studiów wiedzy. Mają one również zadanie wzbogacenia CV studenta, co może okazać się konieczne przy szukaniu wartościowych ofert pracy już po studiach.

 

Studenci naszej Uczelni odbywają praktykę w instytucjach i podmiotach gospodarczych związanych ze studiowanym kierunkiem oraz wybraną specjalnością studiów. Każdy student kończący praktykę otrzymuje świadectwo odbycia praktyk z liczbą godzin i miejscem ich odbycia.

 

ANS w Elblągu kładzie duży nacisk na kształcenie praktyczne. Zajęcia dydaktyczne, zwłaszcza ćwiczenia, prowadzone są często przez wykladowców-praktyków, którzy na co dzień stykają się z zagadnieniami omawianymi na zajęciach.

 

 

Przewiń do góry