Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

SIEĆ PIONIER to ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji, nauk obliczeniowych (gridy, itp.), aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego.

Wybudowana w całości ze środków Komitetu Badań Naukowych (KBN), w chwili obecnej łączy 21 ośrodków Miejskich Sieci Akademickich i 5 Centrów Komputerów Dużej Mocy za pomocą własnych łączy światłowodowych.

PIONIER jest pierwszą w Europie krajową siecią akademicką wykorzystującą własne światłowody z technologią DWDM i transmisją 10GE.

Podstawą do budowy sieci PIONIER stał się program „PIONIER: Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”. Program został zaakceptowany w roku 2000 i przyjęty do realizacji w roku następnym przez KBN. Definiuje on program PIONIER jako „Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”.

Program PIONIER zainicjował szereg działań (później dołączyły do niego takie programy jak ePolska, Wrota Polski itp.) mających na celu budowę podstawowych mechanizmów społeczeństwa informacyjnego, umożliwiających Polsce równorzędne partnerstwo z innymi krajami.

Co oferuje PIONIER uczelniom?

Głównym celem sieci PIONIER jest obsługa całego polskiego środowiska akademickiego i naukowego oraz wspomaganie realizowanych przez to środowisko projektów badawczych i edukacyjnych. Konsorcjum PIONIER określa kierunki rozbudowy, politykę użytkowania sieci PIONIER, zasady jej eksploatacji, zarządzania i współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Gdyby nie PWSZ w Elblągu sieć PIONIER nie dotarłaby do Elbląga. Obecnie, na terenie Uczelni, umiejscowiony jest jeden z 26 punktów krosowniczych sieci Pionier występujących w Polsce.

Co PWSZ w Elblągu oferuje swoim klientom?

Oferujemy symetryczny dostęp do sieci Internet w zależności od potrzeb klienta. Dysponujemy łączem synchronicznym o prędkości 600 mbit w obie strony.

Dla klientów posiadamy pakiety o prędkości od 1 do 300 Mbit w różnych wariantach technologicznych.

Oferujemy media kablowe (światłowód, miedź) a także łączność bezprzewodową (zestawienie połączenia z antenami na maszcie straży pożarnej lub połączenie punkt- -punkt, klient-budynek PWSZ).

Cały ruch jest przesyłany przez naszą sieć kampusową, która zapewnia wysoką jakość i prędkość (światłowód, szkielet 10 Gbit Ethernet), redundancje (nadmiarowość na poziomie sprzętu i protokołów sieciowych) oraz odporność na awarię wewnątrz szkieletu.

Jako lokalny dostawca usług internetowych (LIR) posiadamy własne pule adresowe PI do wewnętrznego użytku uczelni ok 2 tys. użytecznych adresów publicznych a także pulę ok 1000 adresów PA dla potrzeby naszych klientów.

Oferujemy również przydział numerów systemów autonomicznych (AS) i połączenia poprzez protokół BGP dający możliwość posiadania własnej adresacji od innego operatora jak i łącza zapasowego.

 

PWSZ w Elblągu obsługuje:

 • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Delegatura w Elblągu,
 • Stowarzyszenie Akcja Wspierania Aktywności (AWA),
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu,
 • Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego, Filia w Elblągu,
 • Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie,
 • Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu,
 • Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID,
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej,
 • Szpital Miejski św. Jana Pawła II,
 • Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.

Kogo może obsługiwać PWSZ w Elblągu?

 • szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne i oświatowe
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucje kulturalne, biblioteki
 • publiczne jednostki służby zdrowia
 • instytucje wyższej użyteczności publicznej i instytucje pożytku publicznego oraz
 • inne instytucje, których działalność jest finansowana z budżetu Państwa.
Przewiń do góry