Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 7 marca 2018 r. powołany został Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych. Funkcję tę pełni mgr Henryka Szumna.

 

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych należy:

 1. Rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów związanych z procesem kształcenia i badaniami naukowymi.
 2. Podejmowanie działań mających na celu stwarzanie studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.
 3. Współpraca z dyrektorami instytutów oraz wyznaczonymi przez nich zastępcami w zakresie zapewnienia studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.
 4. Reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych.
 5. Opiniowanie wniosków studentów niepełnosprawnych o przyznanie asystenta, w tym tłumacza na język migowy.
 6. Obsługa formalna przyznanych asystentów studentów niepełnosprawnych oraz tłumaczy na język migowy.
 7. Współudział w planowaniu zakupów wspierających studentów niepełnosprawnych w pełnym dostępie do oferty kształcenia.
 8. Podejmowanie, we współpracy z Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą, inicjatyw mających na celu promocję PWSZ w Elblągu jako uczelni przyjaznej studentom niepełnosprawnym.
 9. Pomoc instytutom i innym jednostkom PWSZ w Elblągu we wprowadzaniu rozwiązań dostosowujących Uczelnię do potrzeb studentów niepełnosprawnych.
 10. Udzielanie pomocy nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni.
 11. Współpraca z władzami uczelni w celu doskonalenia oferty dla studentów niepełnosprawnych.

 

Kontakt

mgr Henryka Szumna

PWSZ w Elblągu
Aleja Grunwaldzka 137, pok. 119
82-300 Elbląg

tel. kom. +48 691 690 668 Turn on Javascript!

Osobnym zarządzeniem powołany został również Studencki rzecznik osób niepełnosprawnych.

Przewiń do góry