Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zarządzeniem Rektora z dnia 7 marca 2018 r. powołany został Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych. Funkcję tę pełni mgr Henryka Szumna.

 

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych należy:

 1. Rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów związanych z procesem kształcenia i badaniami naukowymi.
 2. Podejmowanie działań mających na celu stwarzanie studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.
 3. Współpraca z dyrektorami instytutów oraz wyznaczonymi przez nich zastępcami w zakresie zapewnienia studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.
 4. Reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych.
 5. Opiniowanie wniosków studentów niepełnosprawnych o przyznanie asystenta, w tym tłumacza na język migowy.
 6. Obsługa formalna przyznanych asystentów studentów niepełnosprawnych oraz tłumaczy na język migowy.
 7. Współudział w planowaniu zakupów wspierających studentów niepełnosprawnych w pełnym dostępie do oferty kształcenia.
 8. Podejmowanie, we współpracy z Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą, inicjatyw mających na celu promocję ANS w Elblągu jako uczelni przyjaznej studentom niepełnosprawnym.
 9. Pomoc instytutom i innym jednostkom ANS w Elblągu we wprowadzaniu rozwiązań dostosowujących Uczelnię do potrzeb studentów niepełnosprawnych.
 10. Udzielanie pomocy nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni.
 11. Współpraca z władzami uczelni w celu doskonalenia oferty dla studentów niepełnosprawnych.

 

Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami
mgr Henryka Szumna

Dyżur: poniedziałek, godz. 13.30-15.00

Budynek ANS w Elblągu, Al. Grunwaldzka 137 
Pokój nr 119 (I p.)
e-mail: Turn on Javascript!

tel. kom.   691 – 690 – 668

Osobnym zarządzeniem powołany został również Studencki rzecznik osób niepełnosprawnych.

Przewiń do góry