Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okrągły stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Okrągły stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

20 maja 2024r. w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się II edycja Okrągłego stołu wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Jest to kontynuacja debaty, w której uczestniczyli przedstawiciele wielu organizacji.

W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób, w tym posłanka na Sejm IX kadencji p. Monika Falej i przedstawicielka Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej Iwona Pietraszkiewicz.

Biuro Senatorskie Senatora RP Jerzego Wcisły reprezentowała p. Karolina Śluz, Urząd Miasta Elbląg reprezentowały vice-przewodnicząca Rady Miasta Elbląg Małgorzata Adamowicz, Małgorzata Sowicka z Departamentu Edukacji, Paulina Lutomska z Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, Weronika Kotlewska z Elbląskiego Centrum Usług Społecznych oraz radna p. Wiesława Włodarczyk.

W debacie uczestniczyli także przedstawiciele ORPiP w Elblągu Magdalena Budziszewska – przewodnicząca i Halina Nowik – sekretarz oraz p. Dorota Dziedziula – z-ca dyr. ds. Pielęgniarstwa WZLP w Olsztynie, a także psycholodzy, pedagodzy, pielęgniarki szkolne, nauczyciele, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Elblągu. Udział wzięli także studenci Psychologii oraz Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Spotkanie otworzyła wypowiedź filmowa nagrana przez Senatora RP Jerzego Wcisłę.

W dalszej części przedstawione zostały wyniki badań realizowanych przez dr Joannę Nowak w szkołach podstawowych i dr Irenę Sorokosz, prof. uczelni przeprowadzonych w szkołach średnich. Badania dotyczyły kondycji psychicznej uczniów, trudności z jakimi się borykają i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Analizy i wyniki stały się podstawą do bardzo owocnej dyskusji, w której prawie wszyscy zebrani zabrali głos i podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Tak, jak w ubiegłym roku wypracowano szereg wniosków, ale najważniejszym postulatem była kontynuacja badań w zakresie rozszerzonym. Postulowano także zwrócenie większej uwagi na role wychowawców i nauczycieli oraz istotne rozbieżności między oceną sytuacji opisywanych przez uczniów i nauczycieli.

Rozmawiano o opiece psychiatrycznej i pielęgniarskiej nad uczniami w kryzysie. Omówiono trudności w realizacji zadań wynikające z braku regulacji prawnych, brak Ustawy o zawodzie psychologa oraz problemy z przepływem informacji między osobami, które powinny być zaangażowane w pomaganie uczniom.

Wszystkie postulaty oraz prośba o kontynuację badań, a także zapowiedź kolejnego spotkania za rok zostało przyjęte przez wszystkich z pełną aprobatą. Podkreślono, że utworzenie w ANS w Elblągu kierunku Psychologia jest znacznym wkładem w zmianę sytuacji zdrowia psychicznego uczniów.

Spotkanie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zostało docenione. Na ręce dr Joanny Nowak przesłany został list z Ministerstwa Edukacji Narodowej - Departamentu Wychowania i Profilaktyki, który zamieszczamy poniżej.


Data publikacji: 21 maja 2024

Przewiń do góry