Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

mgr inż Marzanna Skowrońska

Stanowisko: wykładowca

E-mail: Turn on Javascript!
Tematyka badań naukowych:
inżynieria oprogramowania, zastosowanie oprogramowania, metodyka nauczania informatyki w j.angielskim

Prowadzone przedmioty:
Metodyka projektowania systemów oprogramowania, Budowa aplikacji na platformie NET, Pracownia aplikacji użytkowych

 

Position: lecturer
Research topics
software engineering, application of software, methodology of computer science teaching in English

Conducted items
Methodology of designing software systems, Building applications on the NET platform, Application workshop

Przewiń do góry