Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Korzyści z bycia sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni to oprócz rozwoju sieci partnerstwa i współpracy środowiska akademickiego w Polsce i budowania pozycji lidera zmian w środowisku akademickim, także upowszechnianie dobrych praktyk uczelni podczas organizowanych przez Ministerstwo wydarzeń konferencyjnych poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. 

Społeczna odpowiedzialność uczelni nie jest terminem nowym. Od lat bowiem szkolnictwo wyższe realizuje nie tylko misję edukacyjną związaną z wyposażaniem młodych pokoleń w kompetencje niezbędne do rozwoju zawodowego, ale również misję społeczną, kształtując postawy i wartości młodych ludzi w duchu społecznej solidarności i odpowiedzialności.

Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej odnośnie do roli uczelni w kształtowaniu warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Wdrażanie zobowiązań deklaracji wpływa na skuteczniejsze dopasowanie oferty edukacyjnej dla studentów do aktualnych wyzwań gospodarczych, w tym rynku pracy oraz włączeniu do przedmiotów nauczania tematów związanych z etyką biznesu, społeczną odpowiedzialnością, wpływem środowiskowym czy współpracą z otoczeniem.


Katalog Dobrych Praktyk 2023

 

W 2023 roku po raz kolejny opublikowany został Katalog dobrych praktyk, w którym ujęto także działania Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

  • Działania w zakresie wypracowania i wdrożenia polityki środowiskowej zorientowanej na zmniejszenie zużycia energii - str. 31
  • Działania na rzecz społecznej odpowiedzialności i praw człowieka – str. 141
 

Katalog Dobrych Praktyk 2022

W 2022 roku po raz czwarty opublikowany został Katalog dobrych praktyk, w którym ujęto także działania Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

W katalogu opisane zostały następujące działania:

 

 

Katalog Dobrych Praktyk 2021

 

Już po raz trzeci opublikowany został Katalog dobrych praktyk, w którym ujęto także działania Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. 

https://www.gov.pl/attachment/58aec2d8-dd46-4067-8551-3963ccef2e3a 

 

 

Katalog Dobrych Praktyk 2020

 

W poprzednim katalogu także uczelnia zaprezentowała swoje osiągniecia. 

https://www.gov.pl/attachment/180d7af9-3ebd-4ed5-8e72-d28eb2dace5e 

Przewiń do góry