Korzyści z bycia sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni to oprócz rozwoju sieci partnerstwa i współpracy środowiska akademickiego w Polsce i budowania pozycji lidera zmian w środowisku akademickim, także upowszechnianie dobrych praktyk uczelni podczas organizowanych przez Ministerstwo wydarzeń konferencyjnych poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. 

Już po raz trzeci opublikowany został Katalog dobrych praktyk, w którym ujęto także działania Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. 

https://www.gov.pl/attachment/58aec2d8-dd46-4067-8551-3963ccef2e3a 

 

W poprzednim katalogu także uczelnia zaprezentowała swoje osiągniecia. 

https://www.gov.pl/attachment/180d7af9-3ebd-4ed5-8e72-d28eb2dace5e