dr Joanna Nowak

Stanowisko: adiunkt

Pełniona funkcja: Zastępca Dyrektora ds. naukowych i organizacyjnych

E-mail: Turn on Javascript!

Tematyka badań naukowych

Funkcjonowanie dzieci i młodzieży w różnych środowiskach wychowawczych

Przestępczość nieletnich


Prowadzone przedmioty:

Podstawy dydaktyki

Metody badań pedagogicznych

Metody badań społecznych

Naukowe determinanty kształcenia

Wybrane aspekty metodyki wczesnoszkolnej

Elementy metodyki wczesnej edukacji

Biomedyczne podstawy rozwoju

Warsztaty pracy opiekuńczo-wychowawczej

Programy komputerowe w diagnostyce i terapii logopedycznej

Seminarium i praca dyplomowa

Przewiń do góry