Informacja dotycząca zajęć dydaktycznych w sem. zimowym 2020/2021

Informacja dotycząca zajęć dydaktycznych w sem. zimowym 2020/2021

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w sposób hybrydowy, tj. w trybie stacjonarnym i zdalnym. (Zarządzenie Nr 52/2020 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 16 września 2020 r.)

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, zajęcia stacjonarne będą prowadzone w ograniczonym zakresie. Tryb stacjonarny dotyczy głównie zajęć praktycznych, na których konieczny jest bezpośredni kontakt z nauczycielem i/lub specjalistyczne oprzyrządowanie. Będą one prowadzone z zachowaniem reżimów sanitarnych, szczegółowo opisanych w odrębnym regulaminie.

Kształcenie zdalne będzie prowadzone w trybie synchronicznym (komunikacja online - dwustronna studentów z nauczycielem) na platformach MS Teams i Zoom. W ten sposób będą odbywały się wykłady, seminaria i wybrane ćwiczenia. Komunikacja asynchroniczna (offline) np. na platformie Moodle lub kanałach MS Teams, będzie wykorzystywana do udostępniania materiałów pomocniczych.

Na pierwszym roku studiów zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 19.10.2020 r. W pierwszych trzech tygodniach będą dominowały zajęcia stacjonarne, umożliwiające poznanie uczelni i wstępną adaptację do studiów.

Szczegóły organizacyjne, uwzględniające specyfikę różnych kierunków studiów, będą opracowane przez dyrektorów instytutów i zamieszczone na stronie internetowej Uczelni.

 

Informacja dotycząca kwaterowania w Domu Studenckim

Studenci będą kwaterowani w pokojach dwuosobowych. Przy obsadzie pokoi będzie preferowane kryterium uczestniczenia studentów w tych samych grupach ćwiczeniowych lub wykładowych.


Data publikacji: 16 września 2020

Przewiń do góry