Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Dzień Logopedy

Europejski Dzień Logopedy

Po raz kolejny w PWSZ w Elblągu obchodzimy Europejski Dzień Logopedy, który we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest 6 marca. Organizacja (CPLOL) zrzeszającą logopedów i terapeutów mowy z całej Europy od roku 2004, podkreśla rolę i znaczenie zawodu logopedy, konieczność jego interwencji zmierzających do wspierania właściwego, poprawnego rozwoju mowy dziecka. Szczególną rolę odgrywa uświadamianie rodziców do korzystania z konsultacji, porad, diagnozy i terapii logopedycznej. W tym dniu w wielu placówkach odbywają się różne działania profilaktyczne, np. badania przesiewowe dzieci, czy też bezpłatne pełne badania logopedyczne.

Wychodząc naprzeciw idei logopedycznych działań profilaktycznych w bieżącym roku w naszej uczelni obchodzić będziemy to święto w dwóch etapach:

I etap odbędzie się 6 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu. Studenci III roku logopedii i Studenckiego Koła Naukowego „Młodych Logopedów” przeprowadzą zajęcia profilaktyczne (według autorskich scenariuszy) z dziećmi z klas I-III.

II etap odbędzie się 26 marca 2020 r. w PWSZ w Elblągu w audytorium 109/110c w budynku Uczelni przy Al. Grunwaldzkiej 137. Będzie to seminarium składające się z części wykładowej i warsztatowej adresowanej do logopedów, studentów logopedii, nauczycieli edukacji wczesnej i przedszkolnej, polonistów, pt. 

Logopeda i nauczyciel wczesnej edukacji w kształtowaniu kompetencji językowej dziecka


Data publikacji: 02 marca 2020

Przewiń do góry