Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa budynku

DOM STUDENCKI  Nr 2

Adres budynku

82-300 ELBLAG,  UL. WSPÓLNA 11-13

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

mgr Henryka Szumna

biuro: Al. Grunwaldzka 137 pok. Nr 119, I piętro, segm. A

– dostęp na I p. – winda przystosowana dla osób N/S

Telefon kontaktowy:

0*55 629-05-96, kom. 691-690-668

Opis wejścia do budynku

Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną do podjazdu dla osób N/S - przy wejściu głównym do budynku.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. Na poziomie -1 znajdują się pomieszczenia: Fitness, sauna, Rada Studentów, sala filmowa, teatr – dostępne windą osobową, przystosowaną dla osób N/S. Na parterze znajdują się pomieszczenia: portiernia, biuro k-ka DS., Bar oraz pokoje dla studentów i wykładowców. Pozostałe pokoje dla studentów i wykładowców znajdują się na I i II piętrze oraz na poddaszu. Na I piętrze w segm. D znajduje się apartament w pełni przystosowany dla osób N/S – dostęp do pomieszczeń – windą.

Szerokość drzwi do wszystkich pomieszczeń wynosi 90 cm. Szerokość drzwi windy wynosi 100cm . Pomieszczenia są dostępne są dla osób N/S (za wyjątkiem pomieszczeń na poddaszu).

Pierwsze i ostatnie stopnie na klatkach schodowych – zostały pomalowane pasami w kolorze białym;

Drzwi windy – są oznaczone piktogramem dla osób N/S.

Drzwi główne wejściowe przeszklone oraz wszystkie drzwi przeszklone wewnętrzne – zostały oznakowane żółtymi pasami zgodnie z „Wytycznymi w sprawie adaptacji przestrzeni do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących dla jednostek Polskiego Związku Niewidomych”

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga pomocy osób trzecich. Przy budynku znajduje się podjazd dla osób N/S.W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.

Portiernia

TAK

Położenie portierni

hol główny na parterze

Telefon do portierni

0*55  629-05-15

Pomoc w budynku

Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby podszedł do interesanta/studenta.

SZATNIA

Brak szatni ogólnodostępnej

Pomieszczenia sanitarne dla osób N/S w budynku

Pomieszczenia sanitarne dla osób N/S  znajdują się na poziomie -1 i parteru – dojazd na poziom -1 - dostępny windą. Pomieszczenia zostały w pełni przystosowane dla osób N/S;

Dodatkowe dostosowania w budynku

Winda z dostępnością na każdy poziom segm. A-B i D, z wyłączeniem poddasza. W windzie jest sygnał dźwiękowy połączony z portiernią. Przyciski są oznakowane alfabetem Braille’a;

Dojazd do budynku

Możliwy dojazd autobusem miejskim NR 15, Nr 17 i Nr 22, przystanek przy ul. Wspólnej w odległości ok. 25 m od budynku, lub dojazd samochodem. Przy budynku znajduje się parking. Miejsce parkingowe dla osób N/S zostało wydzielone i oznaczone.

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Przewiń do góry