Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa budynku

BUDYNEK DYDAKTYCZNY B3

Adres budynku

82-300 ELBLAG, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

mgr Henryka Szumna

biuro: Al. Grunwaldzka 137 pok. Nr 119, I piętro, segm. A

– dostęp na I p. – winda przystosowana dla osób N/S

Telefon kontaktowy:

0*55 629-05-96, kom. 691-690-668

Opis wejścia do budynku

Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną przy podjeździe dla osób N/S – od strony ul. Wojska Polskiego, przy wejściu głównym do budynku;

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. Zróżnicowane kolorystycznie. Na parterze znajdują się sale dydaktyczne, portiernia, biura, Kancelaria i winda, którą można się dostać na poziomy budynku: -1, 1 i 2, za wyjątkiem poddasza. Szerokość drzwi do wszystkich pomieszczeń oraz do windy wynosi 90 cm., Pierwsze i ostatnie stopnie na klatkach schodowych – zostały pomalowane pasami w kolorze białym;

Drzwi windy – są oznaczone piktogramem dla osób N/S.

Drzwi główne wejściowe przeszklone oraz wszystkie drzwi przeszklone wewnętrzne – zostały oznakowane żółtymi pasami zgodnie z „Wytycznymi w sprawie adaptacji przestrzeni do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących dla jednostek Polskiego Związku Niewidomych”

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga pomocy osób trzecich. Przy budynku znajduje się podjazd dla osób N/S.W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.

Portiernia

TAK

Położenie portierni

hol główny na parterze

Telefon do portierni

0*55  629-05-13

Pomoc w budynku

Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika Dziekanatu, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.

SZATNIA

Szatnia ogólnodostępna znajduje się na poziomie -1.

W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.

Pomieszczenia sanitarne dla osób N/S w budynku

Pomieszczenia sanitarne dla osób N/S  znajdują się na poziomie parteru i I piętra. Pomieszczenia zostały w pełni przystosowane dla osób N/S;

Dodatkowe dostosowania w budynku

W windzie (platformie dla osób N/S) jest sygnał dźwiękowy informujący o położeniu windy połączony z portiernią. Przyciski są oznakowane alfabetem Braille’a;

Transporter schodowy łańcuchowy do przewozu osób N/S – obsługiwany jest przez pracownika portierni, co umożliwia osobom N/S dostęp do pomieszczeń usytuowanych na poddaszu budynku.

Dojazd do budynku

Możliwy dojazd autobusem miejskim Nr 23 i Nr 17 – przystanki znajdują się w odległości ok. 50 m od budynku, lub dojazd samochodem. Miejsce parkingowe dla osób N/S zostało wydzielone i oznaczone - od strony  ul. Wojska Polskiego.

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Przewiń do góry