Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa budynku

BUDYNEK DYDAKTYCZNY B1

Adres budynku

82-300 ELBLAG,  AL. GRUNWALDZKA 137

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

mgr Henryka Szumna

biuro: Al. Grunwaldzka 137 pok. Nr 119, I piętro, segm. A

– dostęp na I p. – winda przystosowana dla osób N/S

Telefon kontaktowy:

0*55 629-05-96, kom. 691-690-668

Opis wejścia do budynku

Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną do podjazdu dla osób N/S – od strony segm. C. 

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. Zróżnicowane kolorystycznie. Na parterze znajdują się Dziekanaty, pokoje nauczycielskie, 2 Laboratoria, szatnia i winda, którą można się dostać na każdy poziom budynku. Szerokość drzwi do wszystkich pomieszczeń w segm. A i B oraz do windy wynosi 90 cm., w segm. C drzwi do pomieszczeń są dwuskrzydłowe 2x90cm. Na I i II piętrze znajdują się sale dydaktyczne, Audytoria i Aula. Wszystkie pomieszczenia dostępne są dla osób N/S. Biblioteka – wyposażona w udogodnienia dla osób N/S - znajduje się na I piętrze. W czytelni znajduje się stanowisko przystosowane dla osoby niepełnosprawnej z regulowanym blatem, wydzielono oddzielne pomieszczenie do nauki przystosowane do osób niepełnosprawnych – słabowidzących, niewidomych i niedosłyszących z pufą do siedzenia dla osoby niesprawnej ruchowo, w wydzielonym pomieszczeniu do nauki – znajdują się 2 stanowiska komputerowe z programami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych – słabowidzących, niewidomych i niedosłyszących.

Pierwsze i ostatnie stopnie na klatkach schodowych – zostały pomalowane pasami w kolorze białym;

Drzwi windy – są oznaczone piktogramem dla osób N/S.

Drzwi główne wejściowe przeszklone oraz wszystkie drzwi przeszklone wewnętrzne – zostały oznakowane żółtymi pasami zgodnie z „Wytycznymi w sprawie adaptacji przestrzeni do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących dla jednostek Polskiego Związku Niewidomych”

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga pomocy osób trzecich. Przy budynku od strony segmentu C znajduje się podjazd dla osób N/S.W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.

Portiernia

TAK

Położenie portierni

hol główny na parterze

Telefon do portierni

0*55  629-05-11, kom.601-628-578

Pomoc w budynku

Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika Dziekanatu lub Biblioteki, żeby podszedł na do interesanta/studenta.

SZATNIA

Szatnia ogólnodostępna znajduje się na parterze k/portierni.

W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.

Pomieszczenia sanitarne dla osób N/S w budynku

Pomieszczenia sanitarne dla osób N/S znajdują się w segm. C – na wszystkich poziomach budynku – dostępne z każdego segmentu (A-B i C). Pomieszczenia w pełni przystosowane dla osób N/S;

Dodatkowe dostosowania w budynku

W windzie jest system głosowy informujący o położeniu windy oraz możliwość połączenia z portiernią. Przyciski są oznakowane alfabetem Braille’a;

Dojazd do budynku

Możliwy dojazd tramwajem Nr 1 Nr 2 i Nr 4 - przystanek przy al. Grunwaldzkiej/ul. Grottgera, autobusem miejskim Nr 16 i Nr 22 – przystanek przy ul. Grottgera. Przystanki znajdują się w odległości ok. 150 od budynku Uczelni lub dojazd samochodem. Przy segmencie C znajduje się ogólnodostępny parking z podjazdem dla osób N/S. Miejsca parkingowe dla osób N/S  zostały wydzielone i oznaczone.

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Przewiń do góry