Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa budynku

BUDYNEK DYDAKTYCZNY B2

Adres budynku

82-300 ELBLAG,  UL. CZERNIAKOWSKA 22

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

mgr Henryka Szumna

biuro: Al. Grunwaldzka 137 pok. Nr 119, I piętro, segm. A

– dostęp na I p. – winda przystosowana dla osób N/S

Telefon kontaktowy:

0*55 629-05-96, kom. 691-690-668

Opis wejścia do budynku

Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną do podjazdu dla osób N/S – od strony ŁĄCZNIKA A-D.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. W dwóch m-cach znajdują się stopnie (różnica poziomów korytarza). Na parterze znajdują się Dziekanaty, pokoje nauczycielskie, Audytorium i winda, którą można się dostać na wszystkie poziomy segm.D oraz na poziom I,II i III – segm. A. Szerokość drzwi do wszystkich pomieszczeń i do windy wynosi 90 cm. Pomieszczenia dostępne są dla osób N/S – w wyłączeniem jednej Sali dydaktycznej na parterze w segmencie A, biblioteki i sali dydaktycznej na poziomie IV - w segm. A. Biblioteka – wyposażona w udogodnienia dla osób N/S - znajduje się na I piętrze. W przypadku jakichkolwiek problemów - jest na miejscu pracownik biblioteki, który służy pomocą. Przy drzwiach wejściowych do biblioteki - na różnicy poziomów znajduje się platforma – pochylnia dla wózków inwalidzkich. W czytelni znajduje się stanowisko przystosowane dla osoby niepełnosprawnej z regulowanym blatem, wydzielono oddzielne pomieszczenie do nauki przystosowane do osób niepełnosprawnych – słabowidzących, niewidomych i niedosłyszących z pufą do siedzenia dla osoby niesprawnej ruchowo, w wydzielonym pomieszczeniu do nauki – znajduje się stanowisko komputerowe z programami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych – słabowidzących, niewidomych i niedosłyszących.

Pierwsze i ostatnie stopnie na klatkach schodowych – zostały pomalowane pasami w kolorze białym;

Drzwi windy – są oznaczone piktogramem dla osób N/S.

Drzwi główne wejściowe przeszklone oraz wszystkie drzwi przeszklone wewnętrzne – zostały oznakowane żółtymi pasami zgodnie z „Wytycznymi w sprawie adaptacji przestrzeni do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących dla jednostek Polskiego Związku Niewidomych”

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na parterze oraz na Ip. i IIp. w segm. D nie wymaga pomocy osób trzecich. Przy budynku znajduje się podjazd dla osób N/S. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.

Portiernia

TAK

Położenie portierni

hol główny na parterze

Telefon do portierni

0*55  629-05-12

Pomoc w budynku

Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika Dziekanatu lub Biblioteki, żeby podszedł na do interesanta/studenta.

SZATNIA

Szatnia ogólnodostępna znajduje się na poziomie -1.

W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.

Pomieszczenia sanitarne dla osób N/S w budynku

Pomieszczenia sanitarne dla osób N/S znajdują się w segm. A – na parterze i I p. Pomieszczenia w pełni przystosowane dla osób N/S;

Dodatkowe dostosowania w budynku

W windzie jest system głosowy informujący o położeniu windy oraz możliwość połączenia z portiernią. Przyciski są oznakowane alfabetem Braille’a;
Transporter schodowy łańcuchowy do przewozu osób N/S – obsługiwany jest przez pracownika portierni umożliwia dostęp osoby N/S do biblioteki i pomieszczeń na IVp. segm.D 

Dojazd do budynku

Możliwy dojazd autobusem miejskim Nr 13, Nr 15 i Nr 19 - przystanek znajduje się przy ul. Malborskiej w odległości ok. 100 m od budynku lub dojazd samochodem. Przy budynku znajduje się parking. Miejsca parkingowe dla osób N/S zostały wydzielone i oznaczone.

Wstęp dla psa przewodnika

Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Przewiń do góry