Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet Studencki ANS w Elblągu

Studencie już dziś możesz wpłynąć na to, jak funkcjonuje i zmienia się nasza Uczelnia!

Stwórz projekt naukowy, kulturalny albo sportowy i złóż wniosek - być może sfinansujemy właśnie Twoją inicjatywę!

Budżet Studencki ANS w Elblągu

CO TO JEST BUDŻET STUDENCKI ANS W ELBLĄGU?

Budżet Studencki to wydzielona w danym roku kalendarzowym część funduszy Uczelni przeznaczona na realizację pomysłów zgłaszanych przez studentów ANS w Elblągu.

Dzięki temu studenci wspólnie decydują o tym, co jest im najbardziej potrzebne podczas studiowania.

Każdy student ANS w Elblągu, który nie jest członkiem Komisji ds. Budżetu Studenckiego może złożyć swoje pomysły do Budżetu Studenckiego.

TERMINARZ DZIAŁAŃ W RAMACH BS 2024:

 

Składanie formularzy: 11 marca  - 18 marca 2024 r.

Weryfikacja złożonych projektów przez Komisję ds. Budżetu Studenckiego: 19 marca – 22 marca 2024 r.

Ogłoszenie pozytywnie zaopiniowanych projektów: 22 marca 2024 r.

Przyjmowanie odwołań: 23 marca – 26 marca 2024 r.

Rozpatrzenie odwołań oraz losowanie numerów projektów: 27 marca 2024 r.

Głosowanie na pozytywnie zaopiniowane projekty: 28 marca – 7 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie wyników głosowania: 9 kwietnia 2024 r.

 

WARTOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA BS2024


W 2024 roku na ten cel Rektor Uczelni przeznaczył 20 tysięcy złotych.

Szczegółowe zasady dotyczące Budżetu Studenckiego zostały określone w Regulaminie.

  

WYŁONIENIE ZWYCIĘSKICH PROPOZYCJI

Zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane propozycje zostaną poddane pod głosowanie, które rozpocznie się 26 marca 2024 i potrwa do 7 kwietnia 2024.

W głosowaniu mogą wziąć udział studenci i pracownicy ANS w Elblągu. Każdy dysponuje jednym głosem.

 

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE I ZAOPINIOWANYCH NEGATYWNIE

Przewiń do góry