Kierunek studiów: Logopedia ogólna i kliniczna

Co to za studia?

Logopedia ogólna i kliniczna jest 3-letnim licencjackim kierunkiem studiów prowadzonym w trybie dziennym. Jego ukończenie zagwarantuje Ci solidne wykształcenie, co przełoży się na pewne zatrudnienie w zawodzie logopedy.

Jeśli chcesz pomagać innym, lubisz pracę z dziećmi oraz nie boisz się nowych wyzwań to logopedia jest kierunkiem dla Ciebie!

Logopedia ogólna i kliniczna, Studia I stopnia, licencjackie - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Poznaj korzyści studiowania na kierunku logopedia

Dzięki licencjackim studiom I stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna zdobędziesz szereg umiejętności i kompetencji. Zostaniesz wyposażony w praktyczną wiedzę, która pozwoli Ci podjąć pracę zaraz po ukończeniu studiów.

Jak to możliwe? Przekonaj się, co wyróżnia nasze studia na tle innych uczelni:

Gdzie praca po logopedii ogólnej i klinicznej?

Kierunek Logopedia ogólna i kliniczna powstał przy współpracy z najlepszymi specjalistami, aby wyposażyć naszych absolwentów w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w zawodzie logopedy. Z łatwością znajdziesz pracę m.in. w:

 • przedszkolach
 • żłobkach
 • szkołach podstawowych
 • poradniach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zapotrzebowanie na logopedów ciągle rośnie! Z badań wynika, że co drugi uczeń klasy I szkoły podstawowej wymaga pomocy logopedycznej, a ponad 50% dzieci ma różnego rodzaju zaburzenia mowy

Po studiach I stopnia na kierunku logopedia możesz od razu podjąć pracę jako logopeda lub kontynuować edukację na studiach logopedycznych II stopnia w PWSZ w Elblągu, gdzie nie tylko rozwiniesz dotychczas zdobyte umiejętności, ale również zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu neurologopedii!

Praktyczny wymiar studiów

Poczuj praktyczny wymiar studiowania – praktyka, realizowana w kolejnych pięciu semestrach studiów, da Ci niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia i umiejętności!

Praktyka, to najlepszy okres, abyś zapoznał się z realiami pracy w zawodzie. Studenci kierunku logopedia odbywają praktyki m.in. w szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Wykładowcy praktycy

Najlepsi specjaliści wchodzą w skład naszej kadry akademickiej, a ich wiedza i doświadczenie są na bieżąco wykorzystywane w doskonaleniu programów kształcenia.

Znaczna część kadry to wykładowcy-praktycy.

Dzięki małej liczbie studentów w grupie, będziesz miał dobry i szybki kontakt z wykładowcą. Komunikacja za pośrednictwem USOSa- elektronicznego dzienniczka jest bardzo dobrze oceniana i dogodna dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zostając absolwentem logopedii studiów I stopnia zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z zakresu m.in.: psychologii, pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi, terapii pedagogicznej w logopedii, czy też metodyki postępowania logopedycznego w wybranych zaburzeniach mowy. Dzięki długoterminowej praktyce zawodowej pogłębisz wiedzę zdobytą w toku studiów. W czasie studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • przeprowadzania zajęć z zakresu pedagogiki logopedycznej
 • przeprowadzania badań przesiewowych i pełnych badań logopedycznych dzieci i uczniów
 • korygowania zaburzeń mowy podczas indywidualnej pracy z dzieckiem i rodzicem
 • dokonywania doboru metod i technik oraz pomocy logopedycznych stosowanych w terapii zaburzeń mowy
 • projektowania własnych pomocy logopedycznych
W programie studiów na kierunku logopedia znajdziesz takie przedmioty jak np.:Terapia pedagogiczna w logopedii, Profilaktyka logopedyczna, Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej, Biomedyczne podstawy logopedii, Psycholingwistyka rozwojowa, Praca pedagogiczna z osobami niepełnosprawnymi, Emisja głosu i dykcja, Metodyka postępowania logopedycznego w wybranych zaburzeniach mowy.

Koła zainteresowań

Jako że studia to oczywiście nie tylko praktyka i nauka, naszym studentom kierunku logopedia dajemy możliwość rozwijania swoich pasji w Studenckim Kole Naukowym Młodych Logopedów, gdzie:.

 • pogłębisz swoją wiedzę z zakresu logopedii oraz zdobędziesz dodatkowe umiejętności niezbędne w warsztacie każdego logopedy
 • będziesz prowadzić badania dotyczące mowy, jej kształtowania się, stymulowania rozwoju, logopatologii

Jak się studiuje logopedię?

Nowoczesna infrastruktura

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka oraz czytelnia, które zapewniają dostęp do fachowej literatury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz prenumeratę wielu branżowych specjalistycznych czasopism.

Zobacz wirtualny spacer po Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W przerwach między zajęciami odpoczniesz i zrelaksujesz się w naszej Strefie Chill.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny budynek z siłownia i sauną, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w miłej atmosferze.

Jak dostać się na logopedię? - progi punktowe

Podstawą wpisania na listę studentów jest u uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru: 0,85 *P1 + 0,15 *P2,
gdzie P1, P2 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  język polski (P1)
 •  język obcy (P2)

W ramach kierunku logopedia warunkiem wstępnym wyliczenia wskaźnika „W” jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej sprawności artykulacyjne kandydata.

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

20 osób - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Za te studia w ANS w Elblągu nic nie płacisz!

Przewiń do góry