finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Co to za studia?

Kończąc studia uzyskasz praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, ale również w zakresie prowadzenia księgowości i zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Jeśli chcesz realizować finansowe cele i zadania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa – ta specjalność jest dla Ciebie!

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, Studia I stopnia, licencjackie - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

studia dzienne i zaoczne

Opłata za studia

dzienne - bezpłatne
zaoczne - płatne

Gdzie praca po tej specjalności?

Jako absolwent finansów i rachunkowości przedsiębiorstw będziesz umiał wykorzystywać zdobytą wiedzę ekonomiczną i finansową w zakresie gospodarowania zasobami. Dzięki temu z powodzeniem będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

Będziesz również mógł pracować na stanowiskach niższego i średniego szczebla w dziale księgowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą (zarówno przez osoby fizyczne, jak i spółki prawa handlowego). w kraju i zagranicą, zwłaszcza w charakterze:

 • doradca
 • konsultant
 • specjalista z zakresu księgowości
 • analityk finansowy

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zostając absolwentem finansów i rachunkowości przedsiębiorstw będziesz posiadał teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu:
 • podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • znajomości mechanizmów działania systemu bankowego oraz zasad funkcjonowania rynków finansowych
 • czynnego posługiwania się programami komputerowymi w rachunkowości i analizie finansów
 • analizowania danych ekonomicznych
 • sporządzania sprawozdań finansowych
 • znajomości zasad rachunkowości
 • stosowania metod zarządzania finansami przedsiębiorstw
 • stosowania odpowiednich przepisów prawnych
 • łączenia wiedzy ekonomicznej i prawnej
 • znajomości języka obcego
W programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak np.: Prawo Internetu, Grafika komputerowa, Podstawowe kanały marketingu społecznościowego, Content marketing, Zarządzanie strategiczne w obszarze mediów społecznościowych

Jak się studiuje?

Nowoczesna infrastruktura

Studia na kierunku administracja prowadzone są w Instytucie Ekonomicznym - zlokalizowanym blisko dworca PKP i PKS w Elblągu.

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka i czytelnia, bar studencki oraz Strefa Chill, w której możesz odpocząć i zrelaksować się w przerwach między zajęciami.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny, spełniający wszystkie standardy budynek, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w doborowym towarzystwie i miłej atmosferze.

Jak dostać się na ekonomię? - progi punktowe

W ANS w Elblągu nie ma progów punktowych! Wystarczy zdać maturę!

Podstawą wpisania na listę studentów jest u uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru: W = 2 *P1 + 0,25 *P2 + 0,25 *P3,
gdzie P1, P2, P3 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  matematyka albo geografia (P1)
 •  język polski (P2)
 •  język obcy (P3)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

90 osób (dzienne i popołudniowe) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

30 osób (zaoczne) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Studia dzienne i popołudniowe - bezpłatne

Studia zaoczne - płatne (sprawdź wysokość opłat)

Przewiń do góry