Kierunek studiów: Budownictwo

Co to za studia?

Budownictwo to praktyczny i ponadczasowy kierunek studiów, który zagwarantuje Ci solidne wykształcenie, a tym samym pewne zatrudnienie.

Jeśli masz techniczne zainteresowania i wyobraźnie przestrzenną, jesteś dociekliwy i lubisz pracować w zespole studia inżynierskie na kierunku budownictwo z pewnością są dla Ciebie!

Budownictwo, Studia I stopnia, inżynierskie - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

studia inżynierskie

Czas trwania studiów

4 lata (osiem semestrów)

Tryb studiów

studia dzienne budownictwo

Opłata za studia

bezpłatne

Poznaj korzyści studiowania na kierunku budownictwo

Dzięki inżynierskim studiom I stopnia na kierunku budownictwo zdobędziesz szereg umiejętności i kompetencji. Zostaniesz wyposażony w praktyczną wiedzę, która pozwoli Ci podjąć pracę zaraz po ukończeniu studiów.

Jak to możliwe? Przekonaj się, co wyróżnia nasze studia na tle innych uczelni:

Gdzie praca po budownictwie?

Po inżynierskich studiach budowlanych możesz pracować m.in. jako:

 • inżynier budowy, asystent kierownika budowy, projektant
 • doradca techniczny w branży budowlanej
 • przedstawiciel handlowy ds. sprzedaży materiałów budowlanych
 • specjalista-urzędnik – np. w urzędzie miasta, gminy czy w starostwach powiatowych
 • specjalista tej branży w placówkach naukowo-badawczych i oświatowych

Ponadto po ukończeniu studiów możesz ubiegać się o uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zarówno przy projektowaniu, jak i kierowaniu robotami budowlanymi.

Takie uprawnienia poszerzają horyzonty i znacznie zwiększają wysokość zarobków każdego inżyniera.

Praktyczny wymiar studiów

Studenci budownictwa na praktykach

Poczuj praktyczny wymiar studiowania: aż 6-miesiecy praktyki w wybranym zakładzie, firmie, instytucji związanej ze studiowanym kierunkiem. To ponad 2 razy więcej niż studenci budownictwa na większości uczelni! Pełny semestr studiów, to wystarczający okres, aby zapoznać się z realiami pracy w zawodzie budowlańca i poznać działania prowadzone przez specjalistów na różnych stanowiskach.

Dzięki temu zdobędziesz doświadczenie zawodowe i poznasz oczekiwania potencjalnego pracodawcy, dla którego będziesz idealnym kandydatem do pracy.

Wybierając nasze budownictwo masz możliwość szybszego zdobycia uprawnień budowlanych – praktyki studenckie odbywane w trakcie studiów możesz wliczyć do stażu wymaganego przed egzaminem na uprawnienia budowlane.

Wykładowcy praktycy

Zajęcia poprowadzą  dla Ciebie wykładowcy-praktycy. Część z nich na co dzień pracuje na budowach, czy w biurach projektowych. Wśród kadry znajdują się wykładowcy-praktycy, którzy są członkami komisji egzaminacyjnej na uprawienia budowlane.

 • wiele zajęć poprowadzą dla Ciebie wykładowcy z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zdobędziesz więc tę samą wiedzę, co absolwenci tych prestiżowych uczelni,
 • dzięki małej liczbie studentów w grupie gwarantujemy Ci dobry kontakt z wykładowcą,
 • dzięki aplikacji mobilnej USOS, masz szybki dostęp do swoich ocen i informacji z Uczelni
Wykładowca na zajęciach

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • Projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane.
 • Planować, organizować i nadzorować prace budowlane.
 • Dobierać i stosować materiały budowlane.
 • Dobierać technologie stosowane w budownictwie.
 • Kierować zespołami i firmą budowlaną.
 • Stosować techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich
W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.: Metody komputerowe w mechanice budowli, Wytrzymałość materiałów, Technologia i organizacja robót budowlanych, Materiały budowlane, Instalacje budowlane, Podstawy Building Information Modeling

Jak się studiuje budownictwo?

Nowoczesna infrastruktura

Będziesz uczył się zawodu w nowoczesnych laboratoriach, wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt i najnowsze oprogramowanie, co znacząco wpływa na komfort studiowania.

W Instytucie znajduje się również biblioteka i czytelnia oraz „Strefa Chill”, w której będziesz mógł odpocząć w przerwach  między zajęciami.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny budynek z siłownia i sauną, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w miłej atmosferze.

Jak dostać się na budownictwo? - progi punktowe

Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru: W = 2 *P1 + 0,25 *P2 + 0,25 *P3,
gdzie P1, P2, P3 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  matematyka albo fizyka albo informatyka (P1)
 •  język polski (P2)
 •  język obcy (P3)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

40 osób - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Za te studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu nic nie płacisz!

Oblicz swoje punkty


Informatyka
Matematyka
Fizyka
Biologia
Chemia
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Język polski
Język angielski
Wybrany język obcy
Twój wynik to:
Przewiń do góry