pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją nieletnich

Co to za studia?

Ukończenie specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją nieletnich gwarantuje solidne wykształcenie, co przełoży się na pewne zatrudnienie w zawodzie pedagoga np. w szkole, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w placówce resocjalizacyjnej.

Jeśli chcesz pomagać innym, pracować z nieletnimi niedostosowanymi społecznie, wymagającymi resocjalizacji w warunkach środowiska otwartego lub w instytucjach o charakterze wychowawczym i poprawczym oraz nie boisz się nowych wyzwań - to ten kierunek jest dla Ciebie!

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją nieletnich, Studia I stopnia, licencjackie - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Poznaj korzyści studiowania pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją nieletnich

Wybór specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją nieletnich następuje po pierwszym semestrze.

Gdzie praca po studiach?

Kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją nieletnich powstał przy współpracy z najlepszymi specjalistami, aby wyposażyć naszych absolwentów w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w zawodzie wychowawcy/pedagoga resocjalizacji. Z łatwością znajdziesz pracę m.in. w:

 • ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,
 • domu dziecka, świetlicy szkolnej, środowiskowej, socjoterapeutycznej,
 • szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, centrum interwencji kryzysowej,
 • sądzie
 • organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach działających na rzecz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, będącej w kryzysie

Praktyczny wymiar studiów

Poczuj praktyczny wymiar studiowania - praktyka da Ci niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia i umiejętności zawodowych!

Praktyka to dobry okres, abyś zapoznał się z realiami pracy w zawodzie. Studenci kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją nieletnich odbywają praktyki m.in. w schroniskach dla nieletnich, ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych itp.

Wykładowcy praktycy

Najlepsi specjaliści wchodzą w skład naszej kadry akademickiej, a ich wiedza i doświadczenie są na bieżąco wykorzystywane w doskonaleniu programów kształcenia.

Znaczna część kadry to wykładowcy-praktycy.

Dzięki małej liczbie studentów w grupie, będziesz miał dobry i szybki kontakt z wykładowcą. Komunikacja za pośrednictwem USOSa- elektronicznego dzienniczka jest bardzo dobrze oceniana i dogodna dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zostając absolwentem pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją nieletnich zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z zakresu m.in.: pedagogiki, psychologii, prawnych i społecznych uwarunkowań procesu resocjalizacji.

Dzięki praktyce zawodowej pogłębisz wiedzę zdobytą w toku studiów. W czasie studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania objawów niedostosowania społecznego, demoralizacji i podejmowania praktycznych działań resocjalizacyjnych
 • stosowania różnych metod i form oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych w pracy z nieletnimi
 • udzielania wsparcia i pomocy psychopedagogicznej nieletnim
 • gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia społecznego

W programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak np.: Pedagogika resocjalizacyjna, Psychologia rozwoju człowieka, Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, Patologie i dewiacje społeczne Diagnoza i terapia w resocjalizacji nieletnich, Metody i techniki oddziaływań resocjalizacyjnych, Warsztat wychowawcy placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich, Warsztat pracy kuratora sądowego

Jak się studiuje?

Nowoczesna infrastruktura

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka oraz czytelnia, które zapewniają dostęp do fachowej literatury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz prenumeratę wielu branżowych specjalistycznych czasopism.

Zobacz wirtualny spacer po Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W przerwach między zajęciami odpoczniesz i zrelaksujesz się w naszej Strefie Chill.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny budynek z siłownia i sauną, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w miłej atmosferze.

Jak dostać się na kierunek pedagogika? - progi punktowe

Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru: W = 0,85 *P1 + 0,15 *P2,
gdzie P1, P2 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  język polski (P1)
 •  język obcy (P2)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

40 osób - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Za te studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu nic nie płacisz!

Przewiń do góry