pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Co to za studia?

Ukończenie tej specjalności gwarantuje solidne wykształcenie, co przełoży się na pewne zatrudnienie w zawodzie pedagoga/wychowawcy.

Jeśli chcesz pomagać innym, pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w instytucjach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz edukacyjnym i nie boisz się nowych wyzwań - to ten kierunek jest dla Ciebie!

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, Studia I stopnia, licencjackie - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Poznaj korzyści studiowania pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną

Wybór specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną następuje po pierwszym semestrze.

Gdzie praca po studiach?

Kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną powstał przy współpracy z najlepszymi pedagogami/specjalistami, aby wyposażyć naszych absolwentów w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w zawodzie pedagoga/wychowawcy. Z łatwością znajdziesz pracę m.in. w:

 • szkole, przedszkolu, domu dziecka, ośrodku wychowawczym, internacie, bursie,
 • świetlicy szkolnej, środowiskowej,
 • organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • możesz założyć własną działalność, np. gabinet terapii pedagogicznej.

Po studiach I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną zdobędziesz kwalifikacje do zajmowania stanowiska: nauczyciela pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych, nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach; możesz także kontynuować edukację na kierunku pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka lub resocjalizacja dorosłych na studiach II stopnia w ANS w Elblągu.

W toku studiów na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika opiekuńczo –wychowawcza z terapią pedagogiczną przewidziana jest praktyka zawodowa, umożliwiająca zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela jako: pedagoga w szkole, wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, terapeuty prowadzącego zajęcia z terapii pedagogicznej.

Praktyczny wymiar studiów

Poczuj praktyczny wymiar studiowania - praktyka da Ci niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia i umiejętności zawodowych!

Praktyka to dobry okres, abyś zapoznał się z realiami pracy w zawodzie. Studenci kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną odbywają praktyki m.in. szkołach i przedszkolach, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, świetlicach szkolnych i środowiskowych, rodzinnych formach opieki.

Wykładowcy praktycy

Najlepsi specjaliści wchodzą w skład naszej kadry akademickiej, a ich wiedza i doświadczenie są na bieżąco wykorzystywane w doskonaleniu programów kształcenia.

Znaczna część kadry to wykładowcy-praktycy.

Najlepsi specjaliści wchodzą w skład naszej kadry akademickiej, a ich wiedza i doświadczenie są na bieżąco wykorzystywane w doskonaleniu programów kształcenia. Znaczna część kadry to wykładowcy-praktycy, łączących wiedzę akademicką z praktyką pedagogiczną. Dzięki małej liczbie studentów w grupie, będziesz miał dobry i szybki kontakt z wykładowcą. Komunikacja za pośrednictwem USOSa- elektronicznego dzienniczka jest bardzo dobrze oceniana i dogodna dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zostając absolwentem pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z zakresu m.in.: pedagogiki, psychologii, procesów rozwojowych człowieka i zagrożeń społecznych.

Dzięki praktyce zawodowej pogłębisz wiedzę zdobytą w toku studiów. W czasie studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania potrzeb rozwojowych człowieka i podejmowania praktycznych działań terapeutycznych
 • stosowania różnych metod i form oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy z dziećmi i dorosłymi,
 • udzielania wsparcia i pomocy psychopedagogicznej dzieciom i osobom dorosłym.

Pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza, społeczna, rodziny, zabawy), Psychologia rozwoju człowieka, Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich, Diagnoza w terapii pedagogicznej, Warsztat umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, Programy komputerowe w terapii pedagogicznej, Elementy integracji sensorycznej.

Jak się studiuje w ANS Elbląg?

Nowoczesna infrastruktura

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka oraz czytelnia, które zapewniają dostęp do fachowej literatury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz prenumeratę wielu branżowych specjalistycznych czasopism.

Zobacz wirtualny spacer po Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W przerwach między zajęciami odpoczniesz i zrelaksujesz się w naszej Strefie Chill.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny budynek z siłownia i sauną, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w miłej atmosferze.

Jak dostać się na studia? - progi punktowe

Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru:W = 0,85 *P1 + 0,15 *P2,
gdzie P1, P2 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  język polski (P1)
 •  język obcy (P2)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

40 osób - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Za te studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu nic nie płacisz!

Przewiń do góry