pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Co to za studia?

Ukończenie tej specjalności gwarantuje solidne wykształcenie, co przełoży się na pewne zatrudnienie w zawodzie pedagoga/wychowawcy.

Jeśli chcesz pomagać innym, pracować z dziećmi w instytucjach o charakterze wychowawczym oraz edukacyjnym i nie boisz się nowych wyzwań - to ten kierunek jest dla Ciebie!

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, Studia I stopnia, licencjackie - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Gdzie praca po studiach?

Kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka powstał przy współpracy z najlepszymi specjalistami, aby wyposażyć naszych absolwentów w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w zawodzie pedagoga/ wychowawcy. Z łatwością znajdziesz pracę m.in. w:

 • szkole, przedszkolu, domu dziecka, żłobku, ośrodku wychowawczym, internacie, bursie,
 • świetlicy szkolnej, środowiskowej,
 • organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

Po studiach I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka możesz kontynuować edukację na kierunku pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, studiach II stopnia w ANS w Elblągu, gdzie nie tylko rozwiniesz i pogłębisz dotychczas zdobyte umiejętności z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ale również zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu terapii pedagogicznej i uzyskasz wówczas pełne kwalifikacje w 3 specjalnościach.

Praktyczny wymiar studiów

Poczuj praktyczny wymiar studiowania - praktyka da Ci niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia i umiejętności zawodowych!

Praktyka to dobry okres, abyś zapoznał się z realiami pracy w zawodzie. Studenci kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka odbywają praktyki m.in. szkołach i przedszkolach, w ośrodkach wychowawczych, świetlicach szkolnych i środowiskowych.

Wykładowcy praktycy

Najlepsi specjaliści wchodzą w skład naszej kadry akademickiej, a ich wiedza i doświadczenie są na bieżąco wykorzystywane w doskonaleniu programów kształcenia.

Znaczna część kadry to wykładowcy-praktycy.

Dzięki małej liczbie studentów w grupie, będziesz miał dobry i szybki kontakt z wykładowcą. Komunikacja za pośrednictwem USOSa- elektronicznego dzienniczka jest bardzo dobrze oceniana i dogodna dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zostając absolwentem pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z zakresu m.in.: pedagogiki, psychologii, procesów rozwojowych człowieka i zagrożeń społecznych.

Dzięki praktyce zawodowej pogłębisz wiedzę zdobytą w toku studiów. W czasie studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania potrzeb rozwojowych człowieka i podejmowania praktycznych działań terapeutycznych
 • stosowania różnych metod i form oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy z dziećmi i dorosłymi
 • udzielania wsparcia i pomocy psychopedagogicznej dzieciom i osobom dorosłym

W programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak np.:Pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza, społeczna, rodziny, zabawy), Psychologia rozwoju człowieka, Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich, Diagnoza pedagogiczna, Psychopatologia wieku dziecięcego, Warsztat umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małego dziecka, Elementy gerontologii i metodyka pracy z osobami dorosłymi

Jak się studiuje w ANS Elbląg?

Nowoczesna infrastruktura

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka oraz czytelnia, które zapewniają dostęp do fachowej literatury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz prenumeratę wielu branżowych specjalistycznych czasopism.

Zobacz wirtualny spacer po Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W przerwach między zajęciami odpoczniesz i zrelaksujesz się w naszej Strefie Chill.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny budynek z siłownia i sauną, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w miłej atmosferze.

Jak dostać się na studia? - progi punktowe

Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru:W = 0,85 *P1 + 0,15 *P2,
gdzie P1, P2 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  język polski (P1)
 •  język obcy (P2)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

25 osób - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Za te studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu nic nie płacisz!

Przewiń do góry