Pedagogika (logopedia)

Co to za studia?

Pedagogika (logopedia) jest 3-letnim licencjackim kierunkiem studiów prowadzonym w trybie dziennym. Jego ukończenie zagwarantuje Ci solidne wykształcenie, co przełoży się na pewne zatrudnienie w zawodzie logopedy.

Jeśli chcesz pomagać innym, lubisz pracę z dziećmi oraz nie boisz się nowych wyzwań to specjalność logopedia jest dla Ciebie!

Pedagogika (logopedia), Studia I stopnia, licencjackie - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Gdzie praca po studiach?

Absolwent może podjąć pracę nauczyciela logopedy realizującego specjalistyczne zajęcia logopedyczne w przedszkolu i szkole. STUDIA adresowane do wszystkich którzy:

 • są wrażliwi na potrzeby dziecka,
 • chętnie współpracują z innymi,
 • interesują się zaburzeniami w rozwoju człowieka i chcieliby im przeciwdziałać,
 • nie obawiają się nowych sytuacji i trudnych indywidualnych przypadków,
 • chcą poznać i rozwijać swoje możliwości.

Praktyczny wymiar studiów

Poczuj praktyczny wymiar studiowania – praktyka, realizowana w kolejnych pięciu semestrach studiów, da Ci niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia i umiejętności!

Praktyka, to najlepszy okres, abyś zapoznał się z realiami pracy w zawodzie. Studenci kierunku logopedia odbywają praktyki m.in. w szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Wykładowcy praktycy

Najlepsi specjaliści wchodzą w skład naszej kadry akademickiej, a ich wiedza i doświadczenie są na bieżąco wykorzystywane w doskonaleniu programów kształcenia.

Znaczna część kadry to wykładowcy-praktycy.

Dzięki małej liczbie studentów w grupie, będziesz miał dobry i szybki kontakt z wykładowcą. Komunikacja za pośrednictwem USOSa- elektronicznego dzienniczka jest bardzo dobrze oceniana i dogodna dla studentów.

Jak dostać się na studia? - progi punktowe

Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru:W = 0,85 *P1 + 0,15 *P2,
gdzie P1, P2 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  język polski (P1)
 •  język obcy (P2)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

25 osób - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Za te studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu nic nie płacisz!

Przewiń do góry