Administracja spraw wewnętrznych i kryminologia

Co to za studia?

Administracja spraw wewnętrznych i kryminologia to specjalność licencjackich studiów na kierunku administracja.

Administracja
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

dzienne / popołudniowe

Opłata za studia

dzienne i popołudniowe - bezpłatne

Zdobyte umiejętności

Dzięki niej uzyskasz praktyczną wiedzę w zakresie zasad i przepisów regulujących działania organów administracji spraw wewnętrznych, a także wiedzę w zakresie badania i gromadzenia wiedzy na temat przestępstwa jako pewnej szczególnej formy zachowania dewiacyjnego, przestępczości jako pewnego zjawiska społecznego, a także osoby sprawcy przestępstwa, jak również ofiary przestępstwa, a także instytucji i mechanizmów kontrolnych, jakie tworzą społeczeństwa w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Co po studiach?

Wybranie tej specjalności gwarantuje Ci zatrudnienie na różnych szczeblach administracji rządowej, odpowiedzialnej za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności, a w szczególności w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne tj. w:: • Policji • Straży Granicznej • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego • Administracji Skarbowej i Celnej • Inspekcji Transportu Drogowego • Więziennictwie • podmiotach prywatnych zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i biznesu np. ochrona mienia, agencje detektywistyczne czy wywiad gospodarczy.

Nowoczesna infrastruktura

Studia na kierunku administracja prowadzone są w Instytucie Ekonomicznym - zlokalizowanym blisko dworca PKP i PKS w Elblągu.

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka i czytelnia, bar studencki oraz Strefa Chill, w której możesz odpocząć i zrelaksować się w przerwach między zajęciami.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny, spełniający wszystkie standardy budynek, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w doborowym towarzystwie i miłej atmosferze.

Jak dostać się na administrację?

Podstawą wpisania na listę studentów jest u uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru: W = 2 *P1 + 0,25 *P2 + 0,25 *P3,
gdzie P1, P2, P3 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

  •  matematyka albo historia albo WOS (P1)
  •  język polski (P2)
  •  język obcy (P3)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

  • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
  • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
  • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
  •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

140 osób (dzienne i popołudniowe) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

30 osób (zaoczne) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Studia dzienne i popołudniowe - bezpłatne

Oblicz swoje punkty


Informatyka
Matematyka
Fizyka
Biologia
Chemia
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Język polski
Język angielski
Wybrany język obcy
Twój wynik to:
Przewiń do góry