Administracja publiczna i zapobieganie patologiom społecznym

Co to za studia?

Administracja publiczna i zapobieganie patologiom społecznym to specjalność licencjackich studiów na kierunku administracja.

Administracja
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

dzienne

Opłata za studia

dzienne - bezpłatne

Zdobyte umiejętności

 • analiza i ocena sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich, wykluczeniem społecznym, a także niedostosowaniem społecznym,
 • analiza i ocena danych statystycznych i informacji o przestępstwie i przestępcy, o społeczno–demograficznych uwarunkowaniach i skutkach przestępczości oraz o ofiarach przestępstw,
 • analizowanie znajomość działań o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym i profilaktycznym w tym umiejętność przygotowania i realizowania strategii i programów profilaktycznych.

Co po studiach?

Absolwenci będą mogli wykorzystać zdobyte zdolności podczas realizacji zadań na stanowiskach specjalistycznych i wykonawczych w szczególności:

 • kuratorów społecznych,
 • specjalistów prewencji kryminalnej w Policji,
 • analityków przestępczości i zdarzeń kryminalnych w policji, ABW, CBA, SG, ŻW
 • specjalistów w agencjach detektywistycznych oraz w agencjach ochrony osób i mienia,
 • specjalistów w zakładach pomocy społecznej, ośrodkach kuratorskich, wychowawczych, interwencji kryzysowej, centrach pomocy rodzinie,
 • pracowników straży miejskiej,
 • pracowników spółdzielni socjalnej, wspomagających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • mediatorów społecznych w organizacjach pozarządowych i innych,
 • specjalistów w laboratoriach technicznych, instytucjach zajmujących się badaniem problemów społecznych, systemów prawnych pod kątem aspektów wpływających na wzrost przestępczości w danych obszarach,
 • pracowników ośrodków uzależnień.

Nowoczesna infrastruktura

Studia na kierunku administracja prowadzone są w Instytucie Ekonomicznym - zlokalizowanym blisko dworca PKP i PKS w Elblągu.

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka i czytelnia, bar studencki oraz Strefa Chill, w której możesz odpocząć i zrelaksować się w przerwach między zajęciami.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny, spełniający wszystkie standardy budynek, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w doborowym towarzystwie i miłej atmosferze.

Jak dostać się na administrację?

Podstawą wpisania na listę studentów jest u uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru: W = 2 *P1 + 0,25 *P2 + 0,25 *P3,
gdzie P1, P2, P3 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  matematyka albo historia albo WOS (P1)
 •  język polski (P2)
 •  język obcy (P3)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

140 osób (dzienne i popołudniowe) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

30 osób (zaoczne) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Studia dzienne i popołudniowe - bezpłatne

Studia zaoczne - 2300 zł / semestr

Oblicz swoje punkty


Informatyka
Matematyka
Fizyka
Biologia
Chemia
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Język polski
Język angielski
Wybrany język obcy
Twój wynik to:
Przewiń do góry