Wyniki stypendium Rektora za semestr zimowy 2022/2023.