Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyniki stypendium Rektora w semestrze letnim 2022/2023 - Instytut Politechniczny

Decyzje o przyznaniu stypendium rektora lub odmowie jego przyznania zostaną wysłane drogą pocztową na adres korespondencyjny Studentów.

Przewiń do góry