Poniżej wyniki stypendium Rektora na semestr letni w roku akademickim 2021/22.

Plik

Decyzje o przyznaniu bądź odmowie zostaną wysłane listownie.