Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

W wyjątkowej formule, ale z należytym akademickim ceremoniałem, 19 października miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Inauguracja odbyła się w reżimie wynikającym z wytycznych epidemiologicznych. Liczba obecnych w Auli została ograniczona do niezbędnego minimum. Osoby, które nie uczestniczyły bezpośrednio w wydarzeniu, mogły śledzić ceremonię w formie on-line.

Uroczystość rozpoczęło przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji dr inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni, w którym podziękował wszystkim pracownikom PWSZ w Elblągu za wspólną pracę dla dobra naszej Alma Mater. Rektor podkreślił znaczenie wspólnoty akademickiej, a także potrzebę współpracy w rozwijaniu uczelni. W swoim wystąpieniu profesor Niedojadło zaakcentował wysoką jakość kształcenia poprzez prowadzenie studiów o profilu praktycznym: „Mamy bardzo dobrze zorganizowane i prowadzone praktyki zawodowe. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności ściśle związane z danym kierunkiem, ale oprócz tego w naszej Uczelni kładziemy duży nacisk na nabywanie przez studentów kompetencji społecznych – tzw. kompetencji miękkich, bardzo cenionych przez pracodawców”. W słowach do studentek i studentów zapewnił, że „wybierając naszą uczelnię, podjęliście dobrą decyzję. Stwarzamy Wam możliwość zdobycia dobrego zawodu. Nie zrażajcie się trudnościami, gdyż wszyscy studiujący je mają. Liczba naszych absolwentów niech świadczy, że można te trudności pokonać”. Na zakończenie Rektor złożył społeczności akademickiej życzenia: „Wszystkim studentkom i studentom życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności a także, abyście dobrze wykorzystali czas pobytu w naszej uczelni. Nauczycielom akademickim życzę wiele sukcesów naukowych, sukcesów dydaktycznych, a także aby praca ze studentami w tych trudnych warunkach była źródłem satysfakcji.

Tegoroczna inauguracja jest pierwszą z udziałem nowych władz Uczelni w kadencji 2020-2024. Był to więc odpowiedni moment na podziękowanie i wręczenie kwiatów ustępującym rektorom tj. Rektorowi prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Walczykowi oraz Prorektor ds. Kształcenia dr Iwonie Kijowskiej.

Niniejsza uroczystość była również okazją do wręczenia nominacji na stanowiska profesorów uczelni oraz starszych wykładowców specjalistów.

Najważniejszym punktem Inauguracji była oczywiście immatrykulacja. Zgodnie z akademickim zwyczajem JM Rektor dr hab. inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni dokonał immatrykulacji studentów I roku, którzy złożyli uroczyste ślubowanie i wysłuchali akademickiego hymnu „Gaudeamus Igitur”. W imieniu starszych koleżanek i kolegów powitała ich oraz zachęciła do aktywnego studiowania przedstawicielka Rady Studentów Pani Anita Brzezińska.

Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. „Nieznajomość prawa szkodzi – (nie)bezpieczna (nie)znajomość” wygłosiła dr hab. Grażyna Cern, prof. uczelni. Ceremonię zwieńczyło wspólne wysłuchanie pieśni Gaude Mater Polonia.

 


Data publikacji: 19 października 2020

Przewiń do góry