Kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn

Co to za studia?

Mechanika i budowa maszyn to inżynierski kierunek studiów prowadzony w trybie dziennym, ukończenie którego zagwarantuje Ci solidne wykształcenie, a tym samym pewne zatrudnienie w branży mechanicznej.

Po II roku studiów wybierasz specjalność, do wyboru masz: modelowanie 3D, technologia i eksploatacja maszyn

Mechanika i budowa maszyn, Studia I stopnia, inżynierskie - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

studia inżynierskie

Czas trwania studiów

4 lata (osiem semestrów)

Tryb studiów

studia dzienne

Opłata za studia

bezpłatne

Poznaj korzyści studiowania na kierunku mechanika i budowa maszyn

Wybierając mechanikę i budowę maszyn w naszej Uczelni zostaniesz wyposażony w praktyczne umiejętności i kompleksową wiedzę inżynierską, która pozwoli Ci podjąć pracę zaraz po zakończeniu, a często nawet jeszcze podczas trwania studiów.

Jak to możliwe? Przekonaj się, co wyróżnia nasze studia na tle innych uczelni:

Gdzie praca po mechanice i budowie maszyn?

W zależności od wyboru specjalności będziesz pracować m.in. jako:

  • technolog, programista centrów obróbkowych CNC
  • projektant i konstruktor maszyn i urządzeń mechanicznych
  • specjalista inżynierii odwrotnej
  • eksplorator maszyn, urządzeń i całych linii produkcyjnych
  • pracownik działu zajmującego się prototypowaniem i wzornictwem przemysłowym
  • spec