Informatyka

Co to za studia?

Informatyka to inżynierski kierunek studiów prowadzony w trybach dziennym i zaocznym, ukończenie którego zagwarantuje Ci solidne wykształcenie, co przełoży się na pewne zatrudnienie w branży informatycznej.

Wybierz jedną z interesujących Cię specjalności: administracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe, modelowanie 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych

Informatyka, Studia I stopnia, inżynierskie - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

studia inżynierskie

Czas trwania studiów

4 lata (osiem semestrów)

Tryb studiów

studia dzienne i zaoczne

Opłata za studia

dzienne - bezpłatne
zaoczne - płatne

Jak dostać się na informatykę? - progi punktowe

Podstawą wpisania na listę studentów jest u uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru: W = 2 *P1 + 0,25 *P2 + 0,25 *P3,
gdzie P1, P2, P3 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

  •  matematyka albo fizyka albo informatyka (P1)
  •  język polski (P2)
  •  język angielski (P3)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

  • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
  • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
  • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
  •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

135 osób (studia dzienne) / 60 osób (studia zaoczne) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Za studia dzienne w ANS w Elblągu nic nie płacisz!

Oblicz swoje punkty


Informatyka
Matematyka
Fizyka
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Język polski
Język angielski
Wybrany język obcy
Twój wynik to:
Przewiń do góry